Viden om effekten af medicinsk cannabis mangler stadig
Kilde: 
15 august 2017

Medicinsk cannabis bliver i stigende grad udskrevet til patienter med kroniske smerter og PTSD i stater, hvor behandlingen er lovlig.

Smertebehandling ligger til grund for recepterne i fire ud af fem tilfælde.

Det er på trods af, at der på nuværende tidspunkt findes ganske lidt dokumentation for, at cannabis skulle virke effektivt mod kroniske smerter, viser et nyt metastudie, der gennemgår den aktuelle viden inden for feltet . Det skriver MedPage Today.

Forskerne har ved gennemgangen fundet svage beviser for, at cannabispræparater lindrer såkaldte neuropatiske smerter, men der er ingen evidens for, at præparaterne kan lindre andre typer af smerter.

De gennemgik i alt 27 randomiserede studier af kroniske smerter. 

»De fleste undersøgelser er små, mange har metodologiske mangler, og de langsigtede virkninger er uklare på grund af den korte opfølgning på de fleste undersøgelser,« skriver forskerne.

Der er heller ikke nok evidens til at kunne konkludere, at medicinsk cannabis øger risikoen for trafikuheld, psykosesymptomer eller midlertidig kognitiv svækkelse.

En effektiv virkning af medicinsk cannabis på PTSD kan heller ikke dokumenteres med sikkerhed.

»Flere end en tredjedel af patienterne, der søger cannabis til medicinske formål i stater (amerikanske. red.), hvor det er lovligt, noterer PTSD som den primære årsag til deres anmodning. Der er imidlertid ikke meget omfattende og kritisk vurderet information tilgængeligt om fordele og ulemper ved brugen af cannabis til behandling af PTSD,« skriver forskerne.

I forhold til at reducere PTSD-symptomer viser observationsstudier ikke nogen fordel ved at bruge cannabis sammenlignet med ikke at bruge det.

Forskerne bag metastudiet hæfter sig ved, at forskningen på området stiger. På nuværende tidspunkt foregår der to randomiserede studier og intet mindre en seks øvrige undersøgelser af cannabisbaseret behandling af PTSD. 

Forsøgene bliver færdiggjort inden for de næste tre år, og forskerne skriver:

»Resultater fra randomiserede kliniske forsøg er nødvendige for at kunne afgøre, om og i hvilket omfang cannabis kan forbedre PTSD symptomer, og yderligere undersøgelser er også nødvendige for at klarlægge skader hos patienter med PTSD.«

Studiet er publiceret i Annals of Internal Medicine.

ele

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.