Den vågne hjerne i den sovende krop
Ifølge Freud handler drømme om forbudte ønsker. I den moderne videnskab har drømme mere at gøre med, hvad vi har oplevet, end hvad vi gerne vil opleve. Tag med til Drømmeland og bliv klogere.

Drømme er vigtige for at kunne arkivere de erfaringer man har gjort sig i løbet af en dag. Alle sanseindtryk krydsrefereres og arkiveres. (Foto: Colourbox)

Drømme er vigtige for at kunne arkivere de erfaringer man har gjort sig i løbet af en dag. Alle sanseindtryk krydsrefereres og arkiveres. (Foto: Colourbox)

Drømme er hjernens arkiveringsfunktion.

Uden drømme ville hjernen sandsynligvis ikke kunne bearbejde alle de informationer, den tager ind i løbet af en dag.

Og du synes måske, at drømme er et søvndyssende emne, men hjernen er faktisk lige så aktiv, når vi drømmer, som når den er vågen.

Men samtidig er kroppen fuldstændig lammet.

Find ud af hvordan og hvorfor, når en af Danmarks førende søvnforskere, psykiater og ledende overlæge Gordon Wildschiødtz, giver videnskab.dk et smugkig bag de lukkede, men svagt vibrerende øjenlåg.

Og du drømmer ikke om, hvor meget videnskab der gemmer sig dér.

Drømme er hjernens arkivar

Fakta

VIDSTE DU

Francis Crick var i forvejen berømt for, sammen med James D. Watson at formulere teorien om DNA-molekylets dobbeltspiral-formede struktur i 1953. Sammen med Maurice Wilkins vandt de i 1962 Nobelprisen i fysiologi/medicin.

Videnskaben har stadig ikke noget entydigt svar på, hvad drømme egentlig er, og hvorfor vi har dem. Men den dominerende teori er, at drømme er hjernens måde at bearbejde og organisere de erfaringer på, som den har gjort sig i løbet af en dag.

Teorien kaldes 'drømmeforankring' eller 'reverse learning' og blev formuleret i 1983 af drømmeforskerne Crick og Mitchison.

Hjernescanninger af sovende personer har vist, at drømme aktiverer hjernens såkaldte associative zoner.

Det er de dele af hjernen, som sammenholder nye erfaringer med det, som hjernen allerede ved. En slags krydsreferenceregister om du vil.

Det er ved hjælp af disse zoner, hjernen finder ud af, hvordan den skal forholde sig til nye sanseindtryk og informationer, ud fra hvad den ved i forvejen. Og det stemmer fint med det faktum, at babyer drømmer mere end ældre mennesker.

Børn påviste drømmesøvn

Sov sødt. Mens din krop slapper af og restituerer, er hjernen på hårdt arbejde. (Foto: Colourbox)

Vi drømmer mest de første tre år af vores levetid. Forskere mener, at det skyldes, at det er den periode i livet, vi møder flest nye og fremmede ting, som hjernen skal lære at kende og forstå. Jo ældre man bliver, jo mindre drømmer man, for jo færre nye ting er der at forholde sig til og lære.

Det var sovende børn, der førte forskerne på sporet af, hvilke og hvor store dele af søvnen der er drømmesøvn.

I 1953 opdagede den amerikanske ph.d.-studerende Eugene Aserinsky, at de sovende børn på sengestuerne bevægede øjnene under øjenlågene, når de sov.

Sammen med sin vejleder Nathaniel Kleitman fandt Aserinsky ud af, at øjenbevægelserne hang sammen med drømme. De to forskere døbte fænomenet REM, der står for Rapid Eye Movements (hurtige øjenbevægelser), og deres forskning dannede grundlaget for den moderne søvnforskning.

Men eftersom REM logisk set må have eksisteret lige så længe, som mennesker har haft drømme, hvordan kan det så være, at ingen har opdaget REM før?

Fakta

DRØMMESØVN

Indtil treårsalderen fylder drømmesøvnen omkring halvdelen af den samlede søvn. Resten af livet fylder drømmesøvnen omkring 25 procent.

Gordon Wildschiødtz har et bud:

»Det hænger nok sammen med, at man ikke tidligere har observeret folks søvnvaner så systematisk. Og det har været usandsynligt at opdage det tilfældigt; For det første sover man som regel i mørke. For det andet begynder REM-søvn normalt først efter cirka en times søvn, og så længe er der sjældent nogen, der kan holde sig vågen for at ligge og holde øje med en sengepartner. Så er man som regel selv faldet i søvn.«

Den vågne hjerne i den sovende krop

Dengang troede man, at drømme kun foregik, mens REM stod på. I dag ved man, at drømme også forekommer under såkaldt NREM-søvn (Non-REM), hvor øjnene ikke bevæger sig. NREM-fasen ligger lige under REM'søvnfasen.

Under drømmesøvn er hjernen lige så aktiv, som når man er vågen, men kroppen er mere afslappet end på noget andet tidspunkt. Den har ikke engang nogen reflekser. Søvnforskere kalder det 'den vågne hjerne i den sovende krop'.

Når kroppen er så afslappet, mens man drømmer, skyldes det, at hjernen sender hæmmende impulser til rygsøjlens motoriske nervebaner, så alle kroppens muskler nærmest bliver lammet. Det forhindrer kroppen i at reagere på de bevægelser, man gør i drømme.

Drømmesyge

Nogle mennesker, især ældre mænd, rammes af en søvnsygdom, der kaldes 'REM-bunden adfærdsforstyrrelse'. Den ødelægger de hæmmende nervebaner, så kroppen ikke bliver paralyseret, mens man drømmer. Det kan få patienterne til at slå ud med arme og ben i søvne.

Fakta

DYBSØVN

Dybsøvn-fasen er vigtig for kroppens vækst, fordi kroppen udskiller ekstra meget væksthormon under dybsøvn. Børn med polypper får forstyrret deres dybsøvn, og det kan gå ud over deres vækst. Personer der har haft polypper på grund af sygdom, er derfor statistisk set lavere end andre.

Ligesom med drømmesøvn, sover man mindre og mindre dybsøvn jo ældre man bliver. Mænd har, når de når alderdommen, mistet næsten al deres dybsøvn. Kvinder har mistet omkring halvdelen. Nogle forskere mener, at denne forskel i dybsøvn, og dermed udskillelsen af væksthormoner, er en væsentlig årsag til forskellen på mænd og kvinders gennemsnitlige levealder.

REM-bunden adfærdsforstyrrelse skal dog ikke forveksles med søvngængeri, som er en slags halvvågen tilstand, der kan opstå, mens man befinder sig i dybsøvnsfasen, hvor kroppen ikke er paralyseret.

Søvngængere har åbne øjne og kan føre samtaler, gå omkring og udføre handlinger uden at være bevidste om det og uden at kunne huske noget om det bagefter.

Omkring 10 procent af alle mennesker har også oplevet at vågne direkte fra en drøm, især mareridt og være ude af stand til at bevæge sig.

Det fænomen rammer især narkoleptikere (Se boks) og skyldes, at den paralyserende virkning ikke har nået at fortage sig under den pludselige opvågnen.

Søvnfaser og liggesår

Når nu risikoen for søvngængeri er der i dybsøvn-fasen, kan man måske undre sig over, hvorfor kroppen kun er paralyseret i drømmesøvn-fasen.

Ifølge Gordon Wildschiødtz er det måske kroppens naturlige måde at undgå liggesår på:

Fakta

VIDSTE DU

For nogle år siden hævdede nogle amerikanske forskningsresultater, at hjernen var mere aktiv under drømmesøvn, end når den var vågen. Det var Gordon Wildschiødtz med til at modbevise, sammen med hjerneforskeren Peter Lund Madsen (som du måske kender som 'Hjerne-Madsen').

De påviste med præcise målinger, at blodgennemstrømningen i hjernen ikke, som amerikanerne havde hævdet, var stærkere under drømmesøvn, men bare steg til det samme niveau, som når man er vågen.

»Hvis man ligger for længe i den samme stilling eller på den samme side, bliver det væv, man hviler på, trykket sammen, blodtilførslen til området blokeres, og så får man liggesår. Hvis man var paralyseret under hele nattesøvnen, ville risikoen for liggesår derfor være meget større.«

Man vågner normalt ganske kort mellem 20 og 30 gange i løbet af en nats søvn, når man bevæger sig ind og især ud af REM-søvn, og det er på de tidspunkter, man vender sig i sengen.

Dette behov for at skifte stilling kan være forklaringen på, hvorfor man i det hele taget bevæger sig rundt mellem de forskellige søvnfaser i cykliske forløb i stedet for bare at få overstået de forskellige søvnfaser en af gangen.

Derfor har vi brug for at drømme

Mennesket har brug for at drømme. Ifølge Freud for at få afløb for forbudte ønsker. Ifølge andre for at bibeholde fremdriften i tilværelsen. Det har sågar været hævdet, at mennesker bliver skizofrene uden drømme.

Den sidste teori er blevet modbevist blandt andet ved undersøgelser, der viser, at deprimerede mennesker drømmer for meget og mangler den dybe, drømmeløse søvn.

Drømme er ikke hjernens fritidsbeskæftigelse.

De er ikke fri leg eller afslapning efter en hård dag.

De er ikke hjernens pauseskærm, der bliver slået til, mens kroppen restituerer.

Drømme er benhårdt arbejde for hukommelsen, der knokler af sted for at organisere, strukturere, indeksere og arkivere alt, hvad hjernen lærer i løbet af en dag.

Det er ikke uden en vis ironi, at så heftig en tankeaktivitet kan være forudsætningen for kroppens totale afslapning og genopladning. Men paradokset om den vågne hjerne i den sovende krop er måske ganske illustrativt for, at søvn - der normalt associeres med distraktion, forglemmelse og at gå glip af noget, i virkeligheden skulle vise sig at være nødvendigt for, at vi husker noget overhovedet.

Søvn-deprivation

Man kan påvirke søvnfasernes fordeling i søvn-cyklerne, hvis man holder sig vågen i længere tid. Lider man af søvnmangel (søvn-deprivation) kompenserer kroppen for den tabte hvile, ved at lade dyb- og drømmesøvn-faserne vare længere.

Den manglende drømmesøvn bliver kompenseret i løbet af den første nat, mens kroppen også kompenserer for dybsøvn den anden nat. Kroppen indhenter ikke al den tabte drømme- og dybsøvn, men kompenserer for en stor del af den. Når man lægger sig til at sove efter lang tid søvnmangel, sover man altså mere 'effektivt'.

Forsøg har også vist, at man ved at nedsætte søvnforbruget kan 'effektivisere' sin søvn: Ved at skære en halv time af en gruppe testpersoners søvn hver nat, var det muligt at nedsætte deres søvnforbrug til fem timer hver nat, uden at det påvirkede deres funktionsevne i vågen tilstand: Deres reaktions- og ydeevne var den samme.

Da testpersonerne så efter et år med kun fem timers søvn, vendte tilbage til almindelige søvnforhold, havde de kun behov for 7 timers søvn - en time mindre end før forsøget. Scanninger viste, at det var mellemfasesøvnen der var blevet 'sparet væk'. På den måde var deres søvn blevet 'effektiviseret'.

Gordon Wildschiødtz foretog selv lignende forsøg med en gruppe RUC-studerende for år tilbage, hvor han skar deres søvnforbrug ned til fem timer i et hug. Det viste sig at gøre en klar forskel, for i disse forsøg gik den pludselige, massive søvndeprivation tydeligt udover testpersonernes funktionsevne.

Den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher fortæller i sin selvbiografi, at hun ved at skære et kvarters søvn af hver nat var i stand til at få sit søvnbehov ned på fire timer, i de perioder af sit liv hvor hun havde mest travlt.

Om forskeren 

Gordon Wildschiødtz er speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende søvnforskere.

Han startede for mere end 25 år siden søvnlaboratoriet på Glostrup Hospital, har i otte år ledet søvnlaboratoriet på Psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet, og har siden 2001 været ledende overlæge på Oringe, det psykiatriske hospital i Vordingborg.

Derudover har han blandt andet været med til at udvikle ambulant søvnmåleudstyr og software og er konsulent for søvnklinikken ScanSleep.

Som de fleste andre søvnforskere er Gordon Wildschiødtz B-menneske, for som han påpeger: »Det er oftest de læger, der kan være længe oppe og ikke falder i søvn, der kaster sig over søvnforskning.«

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med 1 million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om astronautens foto af polarlys, som du kan se herunder.