Den man elsker tugter man – med lus
Når mennesker læner hovederne sammen, er det nærmest en invitation for hovedlus til at sprede sig. Selvom adfærden strider mod al fornuft, mener nogle forskere, at der er en evolutionær mening med galskaben.

Det er billeder som dette, der har inspireret Lajos Rózsa til at spørge: Hvorfor inficerer vi dem, vi elsker med hovedlus? (Foto: Colourbox)

Hvorfor inficere den man elsker? Når mennesker læner hovederne sammen, hjælper de hovedlus med at sprede sig, så hvorfor gør vi det? 

Skal man tro to forskere, er adfærden nedarvet fra en tid, hvor mennesker og hovedlus levede sammen til begges fordel.

»Søg på ’touching heads’, og Google vil vise millionvis af billeder med mennesker, der udtrykker venskab eller kærlighed ved at læne hovederne sammen,« fortæller en af forskerne bag hypotesen, dr. Lajos Rózsa fra Ecology Research Group, Budapest.

Lajos Rózsa, der for nyligt besøgte Danmark i forbindelse med First European Liceworld Seminar, har sammen med en forskerkollega fremsat en evolutionær hypotese, der forklarer den mærkværdige adfærd med at læne hovederne sammen. De to forskere mener, at adfærden er nedarvet, fordi den resulterer i, at mennesker får hovedlus så tidligt som muligt.

Ubevidst vaccine giver fordel mod massemorder

Logikken i Lajos Rózsas hypotese kan umiddelbart være svær at forstå. Men pointen er, at mennesker, der er inficeret med hovedlus, fremkalder en immunrespons mod både hovedlus og kropslus.

Fakta

Sygdomsfremkaldende bakterier kan ikke overføres i lusens spyt. Lus kan dermed ikke overføre sygdomme ved at suge blod. Bakterierne overføres via dens afføring , hvis de kommer i ridser eller sår i huden.

Immunresponsen mod den harmløse hovedlus fungerer ifølge forskeren således også som et forsvar mod den farlige kropslus, der kan bære på dødelige sygdomme som tyfus og den klassiske pest. Begge sygdomme med millioner af dødsfald på samvittigheden.

»’Berørende hoveder-adfærden’ fungerer sandsynligvis som en iboende og ubevidst vaccination mod kropslus, hvilket reducerer truslen fra de patogener (sygdomsfremkaldende bakterier), kropslus kan overføre,« forklarer Lajos Rózsa.

Med andre ord påstår Lajos Rózsas hypotese, at der kan opstå krydsimmunitet mellem kropslus og hovedlus, da de biologisk set er meget tæt beslægtede.

Parasitters spyt fremkalder immunreaktion

Når insekter suger blod fra mennesker, sprøjter de et protein ind i vores blodårer, der forhindrer blodet i at størkne, hvilket gør blodet lettere for insektet at lappe i sig. Dette fremmede protein fremkalder en respons fra vores immunforsvar, forklarer Lajos Rózsa.

»Det er derfor, du får et mærke eller bliver rød, når du er blevet bidt af et insekt. Immunforsvaret registrerer et fremmed element og producerer antistoffer for at bekæmpe det.« 

Selvom du formentlig ikke har lyst til at have sådan en fætter i dit hår, kan det faktisk være en fordel, mener Lajos Rózsa. (Foto: <a>Gilles San Martin&lt;/a&gt; via </a><a>photo pin&lt;/a&gt; </a><a>cc&lt;/a&gt;)

Har du antistoffer over for lus betyder det, at lusene suger mindre blod, producerer færre æg samt har en højere dødelighed, mener forskeren.

Giver dårlige livsvilkår for kropslus

Antistofferne bliver i din krop, og du opnår en immunisering over for hovedlus. Dette er ikke et stålsikkert forsvar mod kropslus, men immuniseringen giver kropslusen dårligere livsvilkår, hvilket har været en evolutionær fordel, hvis man skal tro Lajos Rózsa.

»Kropslus, eller rettere de sygdomme den spreder, har lagt et pres på vores forfædre gennem en stor periode af menneskehedens historie,« siger Lajos Rózsa.

Mennesker, der har tiltrukket hovedlus tidligt, har ifølge forskeren haft en selektiv fordel imod de sygdomme, som kropslus spreder. Det begrunder også, at hovedlus i dag er klart mest udbredt blandt børn. Det gælder om, at få en tidlig immunisering mod lus, forklarer Lajos Rózsa.

Hovedlus er ok i den tredje verden

I Vesten er truslen fra kropslus, og de sygdomme den spreder, stort set udryddet, men i den trejde verden udgør kropslusen stadig en trussel.

Lajos Rózsa fremfører sin hypotese til forskerkolleger fra hele verden til et luseseminar på Nationalmuseet. (Foto: Kim Søholt Larsen)

En undersøgelse fra 2010 i Afrika syd for Sahara viste, at 97 procent af dem med hovedlus ikke så det som noget problem eller følte nogen skam over at have hovedlus, som vi gør i Vesten, fortæller Lajos Rózsa.

I den tredje verden har man altså ikke en negativ opfattelse af hovedlus, hvilket stemmer overens med Lajos Rózsas hypotese.

Vores biologiske fætre udviser ikke adfærden

Darwin påviste, at aber og mennesker har samme følelsesmæssige udtryk. Aber har dog kun har en type lus og dermed ingen fordel af at smitte hinanden med lus, fortæller Lajos Rózsa.

»Som hypotesen forudsiger, er adfærden fraværende i chimpanser og bonobo-aber, « siger Lajos Rózsa.

Forskerne melder ikke om nogen planer for, hvordan de vil teste deres hypotese.

Lajos Rózsas hypotese er publiceret i tidskriftet Parasitology

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud