Danskere dyrker mindre motion, når de bor ved støjende trafik
Ny forskning viser, at danskerne dyrker mindre motion, hvis de bor tæt på en vej med meget trafikstøj. Trafikstøj kan gå ud over nattesøvnen, give stress og gøre os mindre aktive, tror en forsker, mens en anden understreger, at det ikke nødvendigvis er støjen, der er synderen.
motion, trafikstøj, søvn

Personer, som bor i områder med meget trafikstøj, sover muligvis så dårligt om natten, at de ikke har overskud til at dyrke motion. (Foto: Shutterstock)

Personer, som bor i områder med meget trafikstøj, sover muligvis så dårligt om natten, at de ikke har overskud til at dyrke motion. (Foto: Shutterstock)

Bor du tæt på en trafikeret vej i det indre København, dyrker du gennemsnitligt mindre motion, end hvis du bor på en rolig villavej i forstæderne.

Det viser ny dansk forskning, som indikerer, at trafikstøj kan gøre danskerne mindre aktive, og at det kan gå ud over folkesundheden.

Historien kort
  • Støj fra trafikken er forbundet med lavere sandsynlighed for at dyrke motion.
  • Årsagen kan være, at folk pga. støj sover dårligere om natten og derfor ikke har overskuddet til at snørre løbeskoene.
  • Det kan også skyldes, at der i trafikerede områder ikke er så gode muligheder for at dyrke motion, mener forsker.

Årsagen til sammenhængen mellem trafikstøj og motion skal formentlig findes i, at trafikstøj forstyrrer byboernes søvn om natten, og når den gode nattesøvn ryger, forsvinder lysten til at dyrke motion også, mener forskerne bag det nye studie.

»Folk, som sover dårligt, dyrker mindre sport. Derfor er det også nærliggende at tro, at sammenhængen er, at folk, som er udsat for meget trafikstøj, sover dårligt om natten og derfor ikke har overskuddet til at dyrke motion. Måske ved folk ikke selv, at deres søvn ikke er optimal, men de kan godt blive påvirket af det alligevel,« fortæller postdoc ved Kræftens Bekæmpelse Nina Roswall, der har været med til at lave undersøgelsen.

Forskerne bag kan dog ikke udelukke, at sammenhængen også kan skyldes, at mulighederne for at motionere er dårligere i områder, hvor der er meget trafikstøj, eksempelvis fordi der ikke er så mange parker at løbe i.

Derfor vil det kræve yderligere og andre typer undersøgelser for med sikkerhed at kunne udråbe støj som den store synder.

Studiet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Hygiene and Environmental Health.

Aktivitetsniveauet falder, når støjen stiger

Støjniveauet fra trafikken i de Københavnske og Aarhusianske gader ligger på mellem 40 og 70 decibel.

Ifølge det nye studie falder sandsynligheden for daglig motion med 5 procent, for hver 10 decibel støjniveauet stiger.

Det vil sige, at det er omkring 15 procent mindre sandsynligt, at en person, som bor i et område med 70 decibel trafikstøj, motioner, end en person, der bor i et område med 40 decibel trafikstøj.

»Det medfører nogle interessante perspektiver, for fysisk inaktivitet er jo et stort sundhedsmæssigt problem generelt, og her har vi måske fundet en af årsagerne til, at folk ikke dyrker nok motion,« forklarer Nina Roswall.

Stress og søvnmangel kan gå ud over motionen

Ifølge Nina Roswall kan sammenhængen mellem trafikstøj og manglende motion skyldes to ting, hvoraf den ene er dårlig søvn om natten.

For mange mennesker dyrker for lidt motion

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO dyrker 31 procent af verdens befolkning for lidt motion, og 9 procent af alle for tidlige dødsfald skyldes inaktivitet.

»Det er ikke noget, som vi kan sige med sikkerhed på baggrund af vores undersøgelse, men det er nærliggende at tro, at trafikstøj forstyrrer nattesøvnen, og at det kan gå ud over lysten til at motionere,« siger Nina Roswall.

Den anden ting er, at trafikstøj kan lede til kropsligt stress. Andre studier har ifølge Nina Roswall indikeret, at konstant støj stresser kroppen, og at det kan lede til formindsket fysisk aktivitet.

»Samtidig kan manglende søvn og stress lede til, at kroppen restituerer dårligere, og det kan måske spille ind i de tal, vi finder,« siger Nina Roswall.

Reducerer forekomst af sygdomme og diabetes

Det nye studie har stor befolkningssundhedsmæssig interesse. Det vurderer ph.d. og gruppeleder på Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet og Danish Diabetes Academy Mathias Ried-Larsen.

Mathias Ried-Larsen har ikke deltaget i det nye studie, men han forsker i, hvordan motion har indflydelse på alvorsgraden af type 2-diabetes.

»Det er i høj grad interessant at se, hvor stor en forskel trafikstøj kan gøre på folks motionsvaner. Det er ret betydeligt. Forestiller vi os, at man kan flytte hele den danske befolkning med så meget, som man mister motionsmæssigt ved at bo i et område med meget trafikstøj, vil det have en kæmpe indflydelse på blandt andet forekomsten af type 2-diabtes og hjerte-kar-sygdomme,« siger Mathias Ried-Larsen.

Kan skyldes andre faktorer

insulin diabetes kvinde maveskind motion trafikstøj

Forekomsten af type 2-diabetes hænger ofte sammen med inaktivitet. Færre ville derfor risikere at få sygdommen, hvis vi motionerede mere. (Foto: Shutterstock)

Mathias Ried-Larsen mener dog også, at der skal flere studier til for at kunne sætte fingeren på den præcise sammenhæng.

»Spørgsmålet er jo altid, om folk dyrker mindre motion, fordi de eksempelvis bor på Nørrebrogade i København, eller om Nørrebrogade tiltrækker en bestemt type mennesker, der generelt ikke dyrker meget motion. Det er dog også plausibelt, at sammenhængen kan være den forstyrrede nattesøvn, som forskerne foreslår,« vurderer Mathias Ried-Larsen.

Endelig mener Mathias Ried-Larsen også, at det er svært endeligt at konkludere, om folk dyrker mindre motion på grund af trafikstøj, eller fordi områder med meget trafikstøj samtidig også har dårligere muligheder for eksempelvis en løbetur i en park eller lignende.

Trafikstøj kan give kræft og hjerte-kar-sygdomme

At trafikstøj kan gå ud over helbredet er i sig selv ikke ny viden.

Tidligere studier har vist, at der er en meget klar sammenhæng mellem at bo i trafikstøj og risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

Andre studier har også fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle kræft.

»Vi ved, at det er skadeligt for helbredet at bo et sted, hvor der er meget larm fra vejtrafikken. Vores studie er det seneste bevis på dette. En mulig sammenhæng kan være, at forstyrret nattesøvn beviseligt går ud over hormonproduktionen, der regulerer blandt andet appetit og sult. Hvis vi sover dårligt, dyrker vi mindre motion og putter måske samtidig mere mad og søde sager i munden. Det er alt sammen noget, som øger risikoen for at udvikle en lang række folkesygdomme,« siger Nina Roswall.

Sådan sikrer du god nattesøvn

vækkeur nattesøvn trafikstøj

Det kan hjælpe på nattesøvnen, hvis man vælger et værelse ud mod gården som soveværelse, når man bor i byen, siger Nina Roswall. (Foto: Shutterstock)

Nina Roswall anbefaler, at folk tænker over, hvordan de bedst kan sikre sig imod, at trafikstøj ødelægger deres nattesøvn.

Det kan de eksempelvis gøre ved at lægge soveværelset i et rum ud mod gården i stedet for mod gaden eller sørge for at have lydisolerende vinduer i huset eller lejligheden.

»Det her er en miljømæssig faktor, som man ikke tidligere har taget højde for. Derfor kan tiltag, som forsøger at sænke støjniveauet fra de danske veje – eksempelvis ny asfalt, støjskærme og så videre – rent faktisk være med til at få danskerne til at motionere mere og gøre dem sundere. Det giver os et nyt område, hvor vi kan sætte ind overfor inaktivitet,« siger Nina Roswall.

Skal lave stort nordisk studie

Selvom det nye studie viser en sammenhæng mellem at bo i et område med meget trafikstøj og manglende motion, mangler forskerne stadig at finde ud af årsagen til sammenhængen.

De har i studiet forsøgt at korrigere matematisk for, at eksempelvis folk med lavere socioøkonomisk status måske oftere bor nær trafikerede veje og oftere ikke dyrker motion, men de kan ikke udelukke, at der kan være andre sammenhænge, som måske ikke kobler trafikstøj til mindre motion direkte.

Derfor forsøger forskerne i den nærmeste fremtid at gentage deres resultater i et stort nordisk studie, der også inkluderer Sverige, Norge og Finland.

Formålet for forskerne er at se, om de kan finde det samme som i det nye studie og at komme et skridt nærmere en forståelse af, hvorfor trafikstøj har så stort indflydelse på vores helbred.

»Det her er ikke et interventionsstudie, hvor vi har placeret halvdelen af undersøgelsesdeltagerne nær trafikerede veje og set, hvordan det påvirker deres søvn og lyst til at dyrke motion. Det er et observationsstudie, hvor vi udelukkende finder sammenhænge. Umiddelbart viser vores data en overbevisende sammenhæng, men der kan være nogle parametre, som vi ikke har taget højde for, siger Nina Roswall.

53.555 danskere med i det nye studie
støjniveau måling trafik

Ved hjælp af CPR-numre kunne forskerne finde folks adresser og trafikdata for områderne, så de kunne beregne den støj, beboerne var udsat for. (Foto: Shutterstock)

Det nye studie er lavet på 53.555 danskere, som fra 1993 til 1997 og 2000 til 2002 svarede på spørgsmål omkring deres fysiske aktivitet.

Det drejede sig blandt andet om løb, badminton, svømning, fodbold og så videre.

Deltagerne i undersøgelsen boede på daværende tidspunkt primært i København eller Aarhus.

Ved at kende folks CPR-numre kunne forskerne finde frem til undersøgelsesdeltagernes adresser og ud fra trafikdata lave et datasæt over, hvor meget trafikstøj hver enkelt person blev udsat for i sit hjem.

Forskerne kunne også se, om folk i den mellemliggende periode var begyndt at motionere mere eller mindre, og om de var flyttet.

  • Sandsynligheden, for at undersøgelsesdeltagerne begyndte at dyrke motion i undersøgelsesperioden, faldt med 8 procent, for hver 10 decibel støjniveauet blev forværret.
  • For hver 10 decibel ændring var der også 12 procent højere risiko for, at personerne i undersøgelsen stoppede med at dyrke motion, hvis de boede i et område med meget trafikstøj.

»Det er et stort studie med mange mennesker, og at vi kan modellere trafikstøj for hver enkelt af undersøgelsesdeltagerne er ret unikt for Danmark, da vi har registre over folks CPR-numre og adresser. Mange andre lande har ikke de samme muligheder,« fortæller Nina Roswall.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.