Danske forskere i opråb: Hold dig væk fra smittede familiemedlemmer
Selvom der mangler videnskabelig dokumentation, advarer tre forskere om, at massiv udsættelse for coronavirus i hjemmet måske kan forværre sygdommen.

Forskning i mæslinger og andre virus-sygdomme har vist, at det kan forværre din sygdom, hvis du smittes i hjemmet - f.eks. hvis du sover sammen med den syge. Tre forskere mener, at det samme muligvis gælder COVID-19. (Foto: Shutterstock)

Forskning i mæslinger og andre virus-sygdomme har vist, at det kan forværre din sygdom, hvis du smittes i hjemmet - f.eks. hvis du sover sammen med den syge. Tre forskere mener, at det samme muligvis gælder COVID-19. (Foto: Shutterstock)

Tre danske forskere har et klart budskab, som de forsøger at få ud i verden: 

Hold dig langt væk fra familiemedlemmer og andre i husstanden, hvis du er syg: Du risikerer muligvis at gøre dem endnu mere syge end dig selv.

»Vi ved fra andre virus-sygdomme, at intensiv smittespredning i husstanden kan gøre sygdommen mere alvorlig. Derfor undrer det os, at sundhedsmyndighederne ikke har råbt meget højt om, at personer smittet med COVID-19 skal isoleres fra andre i husstanden,« siger Rudi GJ Westendorp, som er professor ved sektionen for epidimiologi på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Sammen med to andre danske forskere har han netop skrevet en endnu upubliceret forskningsartikel - et såkaldt letter - som argumenterer for, at udsættelse for store mængder af viruspartikler muligvis kan forværre sygdommen COVID-19. 

Mangler dokumentation

Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes videnskabelig dokumentation for, at intensiv smitte med ny coronavirus forværrer sygdommen.

Men forskerne mener, at myndighederne bør handle og kommunikere til befolkningen ud fra et forsigtighedsprincip.

Derfor har de forsøgt at råbe myndigheder og politikere på Christiansborg op om den mulige problemstilling ved smitte inden for husstanden.

»Andre virus-sygdomme såsom mæslinger, skoldkopper og polio er mere alvorlige, hvis folk bliver udsat for intensiv smitte fra andre i husstanden. Derfor mener vi, at det er meget rimeligt at antage, at det samme gælder for ny coronavirus,« siger Peter Aaby, som er adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Intensiv smittespredning

Forskning indikerer, at intensiv udsættelse for virus kan forværre sygdommen ved følgende virus-sygdomme:

Der kendes ikke videnskabelig dokumentation for, at princippet gør sig gældende for ny coronavirus eller andre typer af coronavirus såsom SARS eller MERS.

Højere dødelighed for mæslinger

I 1980’erne stod Peter Aaby netop bag opdagelsen af, at børnedødeligheden af mæslinger i Afrika var betydeligt højere, når børnene blev udsat for en høj dosis virus i hjemmet, end når de blev udsat for en mindre dosis virus i skolen, på gaden, hos venner eller lignende.

Han fremlagde derfor hypotesen om, at massiv udsættelse for virus indenfor kort tid medførte højere dødelighed. Læs mere om det i artiklen 'Dansker løste mysterium om dødelig mæslinge-epidemi: Kan hans teori bruges til at afhjælpe coronasmitte?'

Siden er samme princip blevet genfundet i flere andre lande og virussygdomme, ligesom det er blevet påvist i studier på mus. 

»Det samme kan meget vel gøre sig gældende for coronavirus-infektioner. Derfor er det vigtigt, at vi får den information ud til befolkningen hurtigst muligt,« siger Thorkild I. A. Sørensen, som er professor og fedmeforsker ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og ligeledes står bag opråbet til politikere og myndigheder.

Unødig bekymring

Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren mener derimod, at der er tale om ren »spekulation,« som ikke bør fremhæves, fordi det blot skaber unødig bekymring.

»Det med at være nervøse skal vi prøve at håndtere og dæmpe. Det har vi ikke brug for lige nu. Ro på,« skriver han i en email til Videnskab.dk.

»Det er klart, at personer med COVID i hjemmet skal isolere sig fra andre i husstanden. Selvstændigt værelse, grundig udluftning og meget fokus på håndhygiejne, når man færdes i fællesrum (for eksempel toilet),« lyder hans anbefaling, som bygger på en betragtning om, at man bør begrænse smitten i hjemmet.

Flere studier begynder da også at tegne et billede af, at smittespredningen af ny coronavirus ofte sker indenfor hjemmets vægge. 

Professor Thorkild I. A. Sørensen foreslår, at der bør ydes hjælp til familier i små boliger uden mulighed for isolation af syge. Ellers kan det »meget vel ende med en voldsom social ulighed i konsekvensen af epidemien,« mener han. (Foto: Shutterstock)

Smitte indenfor hjemmet

Peter Aaby henviser blandt andet til et endnu upubliceret studie fra Taiwan, som indikerer, at smittespredning i langt højere grad sker blandt syge personers kontakter i husstanden end blandt kontakterne uden for husstanden. (Studiet skal tages med et gran salt, fordi det endnu ikke er publiceret, og derfor ikke er gennemtjekket af andre forskere.)

Et andet studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine undersøger smittespredning blandt børn, som blev indlagt med COVID-19 i Wuhan i Kina. Næsten alle børn, som indgår i studiet, blev smittet i hjemmet. 

Ingen af studierne giver svar på, hvorvidt personer, som blev smittet i hjemmet, blev mere syge end andre. Men Peter Aaby påpeger, at eftersom de kinesiske børn blev indlagt på hospitalet »må man formode, at de var mere syge.«

Kinesisk læge døde

Samtidig henviser forskerne til flere anekdoter fra udlandet om alvorlig smitte i store familier, som muligvis kan understøtte deres hypotese.

Herudover påpeger de, at en tilsyneladende rask, ung kinesisk læge døde af COVID-19 i februar.

Dengang lød en af de hypoteser, som blev fremført af forskere i medierne, at det netop kunne skyldes, at han var blevet udsat for store mængder af ny coronavirus.

Den 33-årige Li Wenliang var nemlig blandt de første, der alarmerede de kinesiske myndigheder om udbruddet af coronavirus i Wuhan.

»Han er formentlig blevet massivt eksponeret for coronavirus, hvis han har behandlet meget smitsomme patienter. Men det er ren gætværk, om det var derfor, han døde. Han kan også have haft skavanker, som gjorde ham til en mere sårbar person,« har professor ved Aarhus Universitet, Per Brøndsted Höllsberg, tidligere udtalt om sagen til Videnskab.dk.

Smitte i storfamilier

Professor Rudi GJ Westendorp har kendskab til flere alvorligt ramte storfamilier i udlandet, herunder en familie i New Jersey i USA, hvor syv familiemedlemmer er smittet; heraf er fire allerede døde, rapporterer The New York Times.
 
Det fremgår ikke, om familien havde andre sygdomme, som gjorde dem ekstra sårbare overfor COVID-19.
 
»Indenfor videnskab er den slags anekdoter selvfølgelig ikke meget værd, men der er flere og flere historier, som peger i samme retning: Folk ser groft sagt ud til at smitte hinanden, til de dør af det,« siger professor Rudi GJ Westendorp.
Uvished om virus-load

Professor Per Brøndsted Höllsberg har tidligere fortalt til Videnskab.dk, at mængden af viruspartikler, som du eksponeres for - også kaldet virus-load - har betydning for, hvor hurtigt sygdommen kommer i udbrud. 

Men om et stort virusload kan forværre sygdommen, har vi ikke viden om endnu, påpeger han. 

»Hvis du kun får et lille virus-load, tager det formentlig længere tid, før du bliver syg, end hvis du har fået et stort virus-load. Men når du først er blevet syg, bliver der produceret en masse ny virus i dine celler. Så jeg er ikke sikker på, om dit oprindelige virusload er en afgørende faktor for, hvordan du klarer dig igennem sygdommen. Det ved vi simpelthen ikke nok om endnu,« siger Per Brøndsted Höllsberg.

Professor: Muligt de har ret

Professor i virologi Allan Randrup Thomsen er ikke en del af opråbet til politikere og myndigheder, men han mener, det er godt, at de tre forskere advarer om det mulige problem ved smittespredning i hjemmet.

»Vi ved stadig ikke noget om, hvilken dosis viruspartikler der skal til, før du bliver syg af ny coronavirus. Vi ved heller ikke, hvad dosis betyder for sygdomsforløbet. Men vi ved fra andre virussygdomme, at den dosis virus, som du udsættes for, meget ofte spiller en rolle for, hvor syg du bliver. Så jeg vil absolut ikke afvise, at deres hypotese kan være rigtig,« siger Allan Randrup Thomsen, som er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Har brug for analogier

Allan Randrup Thomsen tilføjer, at myndigheder og forskere i forvejen »ved så lidt om ny coronavirus, at vi i høj grad er nødt til at sammenligne med, hvad vi ved fra andre virussygdomme.« 

»Derfor giver det også god mening for mig at lave en analogi (sammenligning, red.) fra andre virusser i denne her sag. Men det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at alt kan være anderledes for ny coronavirus.«

Myndighedernes anbefaling

I øjeblikket lyder anbefalingerne fra danske myndigheder allerede, at du bør have »så lidt kontakt som muligt med personer i din husstand«, hvis du er syg.

»Undlad fysisk kontakt, for eksempel kys og kram, og hold så vidt muligt 1-2 meters afstand. Undgå så vidt muligt at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum,« lyder det, hvis du klikker dig ind under 'Ofte stillede Spørgsmål' hos Sundhedsstyrelsen.   

Forskerne mener imidlertid, at det bør kommunikeres endnu tydeligere ud til befolkningen, at det er vigtigt at isolere syge medlemmer af husstanden.

»Vi foreslår, at man tager det mere alvorligt fra myndighedernes side, så folk er klar over, at de skal isolere sig fra andre familiemedlemmer, hvis de er syge,« siger Peter Aaby.

Kollektiver og storfamilier

Særligt store familier, kollektiver og andre større husstande bør være opmærksomme, påpeger forskerne. 

»Det er selvfølgelig hårdt at være isoleret fra sin familie, hvis man er syg. Men hvis folk er klar over, at de risikerer at gøre dem, de elsker, endnu mere syge end dem selv, giver det sikkert mere mening for folk at holde sig på et værelse alene og overholde en ekstremt skrap hygiejne,« siger Rudi GJ Westendorp.

Social slagside

Samtidig påpeger forskerne, at ny coronavirus kan have en social slagside, hvis det viser sig, at de har ret. 

»Det skaber en særligt farlig problemstilling for folk, der bor flere samlet i små boliger uden muligheder for, at den syge kan isolere sig fra de andre i hjemmet. Jeg vil gerne foreslå, at netop disse familier, som er blandt de vanskeligst stillede i vores samfund, får akut hjælp til at finde mulighederne for isolering,« siger Thorkild I. A. Sørensen.

Han tilføjer, at hvis der ikke ydes hjælp til familier i små boliger uden mulighed for isolation kan det »meget vel ende med en voldsom social ulighed i konsekvensen af epidemien.« 

»Det kan vi – med Dronningens ord – ikke være bekendt,« konstaterer han.

Isolering uden for hjemmet

I Sydkorea skal alle, som inficeres med ny coronavirus, gå i isolation i krisecentre oprettet af regeringen, og i Kina bliver smittede ligeledes isoleret fra familien, påpeger Peter Aaby.

»Kineserne har gjort en stor indsats for at forhindre smitte i hjemmet. Folk, som bliver inficeret, bliver flyttet ud af hjemmet. Den slags drastiske tiltag er formentlig ikke acceptable i Danmark, men vi bør give hjælp til dem, som ikke har mulighed for at isolere syge i hjemmet,« siger Peter Aaby.

Sammen med sine to forskningskolleger henviser han til, at statsministeren lukkede landets grænser og dengang udtalte, at Regeringen »ikke kunne vente på evidensbaseret viden, før vi traf beslutningen.«

På samme måde mener de tre forskere, at vi »ikke kan vente på den faktiske evidens i denne sag.«

Professor: Døm selv

Videnskab.dk har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, som har henvist videre  til Statens Serum Institut.

Indtil videre har det ikke været muligt at få en kommentar fra Statens Serum Institut, men vi opdaterer artiklen, når og hvis instituttet vender tilbage.

For professor Allan Randrup Thomsen giver det imidlertid god mening, at myndighederne ikke har meldt klart ud til befolkningen, at der muligvis kan være en ekstra risiko forbundet med smittespredning i hjemmet.

»Det er svært for myndighederne at give anbefalinger om noget, som ikke hviler på et stærkt videnskabeligt fundament. Særligt, når det handler om noget meget indgribende som at udvise social distance i hjemmet. Det kan du bedre gøre som uafhængig forsker. En autoritet som Sundhedsstyrelsen skal være meget mere forsigtige med, hvad de melder ud,« siger Allan Randrup Thomsen og tilføjer:

»Jeg synes, at det er rigtig fint, at forskerne rejser problemstillingen. Så kan folk jo selv bestemme, om de føler sig overbeviste af deres argumenter og handle derefter.«

Du kan læse mere om forskningen, som ligger til grund for de tre forskeres udmelding i artiklen 'Dansker løste mysterium om dødelig mæslinge-epidemi: Kan hans teori bruges til at afhjælpe coronasmitte?'

 
 

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk