Danske D-vitamin-anbefalinger bliver udfordret
Det europæiske fødevareagentur kommer med opdaterede værdier for indtag af D-vitamin, som er højere end de danske anbefalinger. De danske anbefalinger er tilstrækkelige, siger professor. To andre forskere er uenige.
D-vitamin, solbadning, kost, kostanbefalinger,

Vi får både D-vitamin fra kosten og solen. Men forskere er ikke helt enige om, hvor meget D-vitamin vi skal anbefales at spise om dagen. (Foto: Shutterstock)

Vi får både D-vitamin fra kosten og solen. Men forskere er ikke helt enige om, hvor meget D-vitamin vi skal anbefales at spise om dagen. (Foto: Shutterstock)

’Vidundermiddel’ og ’livsforlængende’, men også ’farligt’ og ’forgiftning’ er nogle af de ord, der har været forbundet med D-vitamin i de senere år.

Debatten om, hvor meget D-vitamin vi skal have for at være tilstrækkeligt dækket ind, får nu nyt liv.

Det europæiske fødevareagentur, EFSA, er netop kommet med en ny såkaldt referenceværdi for, hvor meget D-vitamin vi skal have dagligt.

Den lyder på 15 mikrogram, og det er højere end de 10 mikrogram, som de danske myndigheder anbefaler i dag.

LÆS OGSÅ: ANALYSE: Det store D-vitamin-paradoks

Dansk professor: De danske anbefalinger skal ikke hæves

Videnskab.dk har spurgt Professor Inge Tetens fra DTU Fødevareinstituttet, om det vil være fornuftigt at hæve de danske anbefalinger, så de ligger på linje med den nye EU værdi.

»Helt klart nej. Vi har gennemgået den samlede tilgængelige videnskabelige litteratur, og her viser data, at et indtag på 10 mikrogram om dagen på vores breddegrader til i øvrigt raske mennesker giver den optimale D-vitamin-status i forhold til at forebygge og mindske risikoen for sygdomme relateret til knogler og muskler, som er de sygdomme, vi kan forebygge med D-vitamin,« siger Inge Tetens.

Hun har siddet med i arbejdsgruppen bag den nye europæiske referenceværdi og har også været med til at udforme de nordiske næringsstofanbefalinger, som ligger bag den danske D-vitamin-anbefaling.

På DTU Fødevareinstituttet har man desuden gennemført randomiserede og kontrollerede studier, der støtter den danske anbefaling:

»I et studie med cirka 200 danske familier viste vi, at et gennemsnitligt indtag på 10 mikrogram om dagen i alt fra D-vitamin-beriget brød og mælk samt den almindelige kost i et halvt år hen over vinteren, gav en D-vitamin koncentration i blodet på mere end 50 nanomol pr. liter, som er den koncentration, vi anser for passende,« forklarer hun.

LÆS OGSÅ: 10 myter om vitaminpiller

Solen som kilde
 • Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin,
 • D-vitamin dannes i huden i sommerhalvåret, når den rammes af solens ultraviolette stråler (UVB).
 • Eksponer ansigt, underarme og underben for sol i fem til 30 minutter nogle gange om ugen i sommerhalvåret. 
 • Brug af solcreme fører ikke til mangel på D-vitamin, og huden danner også D-vitamin i skyggen.
 • Fra maj til september dannes det nødvendige D-vitamin i løbet af få minutter i solen midt på dagen.
 • Fra oktober til april er solens stråler ikke stærke nok til at danne D-vitamin i huden, og vi tærer på D-vitaminlageret dannet om sommeren.

EU værdi tager ikke højde for solen

Ifølge Inge Tetens er der en helt simpel forklaring på, hvorfor den europæiske referenceværdi er højere end den danske anbefaling.

Den europæiske referenceværdi er en totalværdi for det indtag af D-vitamin, som vi skal have fra maden under forudsætning af, at der ingen D-vitamin-dannelse sker i huden. Vi danner nemlig D-vitamin i huden, når solens ultraviolette stråler rammer os.

»Referenceværdien fra EFSA er baseret på data indsamlet i vintermåneder, hvor solens stråling er begrænset. Derfor tager den ikke hensyn til, at vi på årsbasis kan få en stor del af vores D-vitamin behov dækket fra hudens syntese. Det skelede vi imidlertid til, da vi lavede den danske anbefaling på 10 mikrogram,« siger Inge Tetens.

Formålet med referenceværdier og anbefalinger er netop forskelligt, forklarer hun: 

»De europæiske referenceværdier er en administrativ værdi, der bruges til næringsdeklarationer, som skal gøre det lettere for forbrugere at sammenligne indholdet af næringsstoffer i forskellige produkter. Den danske D-vitamin-anbefaling angiver derimod, hvor meget D-vitamin forbrugeren anbefales at indtage i gennemsnit pr. dag«.

I lande med meget sol kan man være bedre dækket ind af hudens syntese, og behovet for D-vitamin fra maden vil derfor være mindre og i nogle tilfælde nul. For eksempel i Frankrig er den daglige anbefaling på kun fem mikrogram om dagen.

LÆS OGSÅ: Danner kroppen D-vitamin, hvis man har solcreme på?

Problemet er, at vi ikke får D-vitamin nok

D-vitamin, tilskud, kost, kostanbefalinger, sundhed

En ny EU-værdi for D-vitamin kommer til at optræde på alle næringsdeklarationer på kosttiskud og fødevarer og vil få det til at se ud, som om vi bliver dækket dårligere ind med D-vitamin, end tilfældet er. (Foto: Shutterstock)

Ifølge klinisk professor ved Aarhus Universitet Lars Rejnmark, Institut for Klinisk Medicin, er hverken de europæiske referenceværdier eller de danske anbefalinger tilstrækkelige, hvis vi skal udrydde D-vitaminmangel i Danmark.

»Målsætningen i det europæiske fødevareagentur, EFSA, er netop at komme en utilstrækkelig D-vitaminstatus til livs, defineret som en blodværdi på under 50 nanomol per liter af serum D-vitamin. Hvis hele den danske befolkning skal over den grænse, skal vi formodentlig højere op end et indtag på 10-15 mikrogram D-vitamin ved vores breddegrader,« siger Lars Rejnmark.

Men han understreger også, at problemer ligger et helt andet sted, end hvor meget D-vitamin myndighederne anbefaler.

Kosten som kilde
 • Vi får kun i mindre grad D-vitamin fra kosten, men i vinterhalvåret er det ekstra vigtigt at spise D-vitaminrige fødevarer.
 • D-vitamin findes i større mængder i fede fisk som laks, sild og makrel og i begrænset mængde i kød, mælk, æg og i visse svampe.
 • Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen.

Kilde: Alt om kost

»Det mest relevante spørgsmål er, hvordan vi får tilført nok D-vitamin til den danske befolkning, så vi kan eliminere D-vitaminmangel. Ti procent af den danske befolkning har svær D-vitaminmangel, og en stor del har utilstrækkelig D-vitaminstatus,« siger Lars Rejnmark.

Han henviser til flere studier, heriblandt et irsk studie, som viste, at 28 mikrogram D-vitamin om dagen var nødvendigt for at hovedparten af deltagerne kunne nå op på en serumkoncentration på mere end 50 nanomol pr. liter målt som det såkaldte 25-hydroxy-D-vitamin.

LÆS OGSÅ: Vi har brug for mere D-vitamin end hidtil antaget

Hverken 10 eller 15 mikrogram om dagen er nok

Lars Rejnmark bakkes op af overlæge Lars Hyldstrup ved Hvidovre hospital, der mener, at den danske anbefaling på 10 mikrogram om dagen er for lav i forhold til de personer, der har en utilstrækkelig status.

»Der er enighed om, at det er ønskeligt at få størstedelen af befolkningens D-vitaminstatus, målt som serum D-vitamin, op på mellem 50 og 80 nanomol pr. liter, men det kan man ikke nå med hverken 10 eller 15 mikrogram pr. dag,« siger Lars Hyldstrup og fortsætter:

»Vi ved også, at hvis man giver ét mikrogram D-vitamin ekstra om dagen, stiger blodniveauet med omtrent ét nanomol D-vitamin pr. liter blod. For dem, der har en utilstrækkelig status eller en decideret mangeltilstand, skal der altså 20-30 mikrogram eller mere til pr. dag.«

D-vitamin forgiftning
 • Voksne bør højst indtage 100 mikrogram D-vitamin om dagen for at undgå forgiftninger, og det er kun via kosttilskud, at man kan nå op på så store mængder. Man kan ikke blive forgiftet af at sidde i solen.

Kilde: Alt om kost

 • D-vitaminforgiftninger er ekstrem sjældne i Danmark, men for nylig blev en række små børn forgiftet med D-vitamindråber, da dråberne indeholdt 75 gange så stor en dosis som angivet. 

Kilde: Fødevarestyrelsen

Inge Tetens pointerer, at de danske anbefalinger er rettet mod den generelle befolkning og således ikke enkeltpersoner, der for eksempel har en decideret mangeltilstand. Her er det lægens vurdering i hver enkelt tilfælde, der er afgørende for behandlingen. 

LÆS OGSÅ: 'Vidundermidlet' D-vitamin kan være farligt for dig

Berigelse af fødevarer kan løse problemet

Hvis man kigger på, hvor meget vi danskere reelt set spiser af D-vitamin, kommer det ikke i nærheden af anbefalingerne.

Selvom den danske anbefaling lyder på 10 mikrogram om dagen for voksne, indtager voksne danske kvinder i gennemsnit omkring fire mikrogram og voksne danske mænd omkring fem mikrogram D-vitamin fra kosten om dagen. Det er ikke nok, i hvert fald ikke i vinterhalvåret hvor vi ikke får tilskud gennem hudens syntese fra solens stråler.

Inge Tetens ser flere muligheder for, hvordan vi kan rette op på det lave D-vitaminindtag:

»Det er en oplagt mulighed at spise flere fede fisk, der har et naturligt højt indhold af D-vitamin. Det er også en mulighed at berige fødevarer i Danmark i højere grad, end vi gør i dag. Det gør man i mange lande, for eksempel i Sverige og Finland. En tredje mulighed er at tage kosttilskud i vinterhalvåret, hvor vi ikke får D-vitamin fra solen. Her skal man dog være opmærksom på ikke at indtage for store doser,« siger hun.

LÆS OGSÅ: For meget D-vitamin er en dræber

Nye varedeklarationer kan forvirre forbrugerne

Tilbage til den nye referenceværdi, som det europæiske fødevareagentur er kommet med, kan man spørge, hvorfor vi overhovedet skal interessere os for den, når den sandsynligvis ikke får indflydelse på de danske D-vitaminanbefalinger?

Derfor er D-vitamin vigtigt
 • D-vitamin er specielt vigtigt for kroppens optagelse og omsætning af kalk og for knoglerne og musklerne.
 • Mangel på D-vitamin øger risikoen for knogleskørhed og kan i svære tilfælde give muskelsmerter og svage muskler.
 • Langvarig svær D-vitaminmangel hos børn kan medføre engelsk syge. Sygdommen er sjælden og ses især hos børn, som ikke har fået D-vitamintilskud efter anbefalingerne.

Det skal vi, fordi den, ifølge den nuværende lovgivning, vil komme til at optræde på de danske næringsdeklarationer på vitamin- og kosttilskud samt fødevarer. Deklarationen viser, hvor stor en andel kosttilskuddet eller fødevaren dækker af den daglige mængde D-vitamin, vi skal have. Og det kan skabe forvirring hos forbrugerne.

»Tallet fra EFSA er større end den nuværende danske anbefaling på 10 mikrogram, og derfor vil det se ud, som om vi bliver dækket dårligere ind med D-vitamin, end tilfældet er fra for eksempel vitaminer og kosttilskud. Det, kunne jeg forestille mig, vil skabe forvirring blandt forbrugerne og måske ovenikøbet få nogle til at spise to kosttilskudspiller i stedet for én,« siger Inge Tetens.

LÆS OGSÅ: Professor: Derfor har jeg ændret mening om D-vitamintilskud

Kan D-vitamin forebygge kræft og hjertekarsygdomme?

De tre forskere er enige om, at D-vitamin forebygger knogle- og muskelrelaterede sygdomme som knogleskørhed, men at det stadig et åbent spørgsmål, om et højere indtag af D-vitamin kan forebygge kræft, hjertekarsygdomme og immunrelaterede sygdomme. Inge Tetens uddyber:

»I øjeblikket er der tilstrækkelig med videnskabelige data til, at vi kan vurdere, hvad D-vitamin status betyder for sygdomme relateret til knogler og muskler, mens for andre sygdomme, først og fremmest hjertekarsygdomme og cancer, er der på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt med data til, at vi kan lave en sådan vurdering,« siger hun.

Annonce

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om, hvorfor denne 'sort hul'-illusion narrer din hjerne.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk