Dårligt indeklima rammer skoleelevers trivsel
børn skole frisk luft

Masseeksperimentet 2021 har blandt andet påvist, at frisk luft forbedrer elevers trivsel. (Foto: Jakob Vind)

Masseeksperimentet 2021 har blandt andet påvist, at frisk luft forbedrer elevers trivsel. (Foto: Jakob Vind)

28 marts 2022

Resultaterne af Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne overskrider grænseværdien i over halvdelen af lokalerne, og at det ikke har ændret sig siden en lignende undersøgelse i 2009. 

Undersøgelsen viser også, at den dårlige luftkvalitet rammer skoleelevernes trivsel og koncentration, og det bliver samtidig også for første gang påvist, at frisk luft forbedrer elevers trivsel.

Det skriver Masseeksperiment i en pressemeddelelse.

Masseeksperiment er et forskningsprojekt, der bliver fastlagt og analyseret af forskere, men hvor data bliver indsamlet af elever fra hele Danmark. 

Sidste års tema var indeklima og trivsel og blev gennemført i 709 klasser fordelt på 234 skoler, hvor hver klasse indsamlede data i november og december 2021.

I over 53 procent af lokalerne blev der målt CO2-koncentrationer over grænseværdien, mens der i 18 procent af lokalerne var koncentrationer, som var mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau.

Spørgeskemaundersøgelser viste desuden, at eleverne oplever meget færre symptomer på dårligt indeklima som øjenirritation, hovedpine og træthed, når der var god udluftning og udendørs ophold.

Det samme viste en test, der skulle undersøge elevernes koncentrationsevne. Resultatet var seks procent færre fejl, når eleverne havde god udluftning og udendørs ophold.

»Nu har vi fået meget tydelig dokumentation for, at der er gode gevinster at hente ved at forbedre luftkvaliteten,« siger Jørn Toftum, der professor på Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU, i pressemeddelelsen.

Han er en af to DTU-forskere, der har været med til at lave rapporten, som kan læses her.

jso

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.