Britisk ballade om ecstasy
Efter en stor gennemgang af forskning i ecstasy anbefalede en rådgivende, britisk ekspertgruppe at klassificere stoffet som mindre farligt end tidligere antaget. Det ville myndighederne ikke.

(Illustrationsfoto: colourbox )

(Illustrationsfoto: colourbox )

Giver ecstasy langvarige skader på helbredet?

Den største gennemgang af forskning på feltet viser, at svage hukommelsesproblemer og mild depression kan hænge sammen med indtagelse af ecstasy.

Effekten er imidlertid så lille, at det er usandsynligt, at den medfører dårligere funktion i dagligdagen.

Samtidig er de fleste af os bekendt med mediernes rapporter om akutte skadevirkninger og om mennesker, som er døde på grund af brug af ecstasy.

De medicinske rapporter om dette er alligevel mangelfulde, og medierne har haft for vane at slå så at sige hvert eneste ecstasy-relateret dødsfald stort op, noget som ikke er tilfældet for andre stoffer.

Britiske forskere når nu frem til den konklusion, at ecstasy ikke er så farlig som man har antydet, men politikerne i landet vil ikke nedklassificere det narkotiske stof.

Forskningsgennemgang'Advisory Council on the Misuse of Drugs' (ACMD) er en bredt sammensat gruppe på 31 narkotikaeksperter nedsat for at rådgive de britiske myndigheder.

De har gennemført en vurdering af brug og skader forårsaget af ecstasy, eller nærmere bestemt MDMA (3,4-metyléndioxymetamfetamin), som er det relevante virksomme kemiske stof.

Resultatet er rapporten MDMA ('ecstasy'): A review of its harms and classification under the misuse of drugs act 1971.

Vurderingen er i høj grad baseret på den største gennemgang nogen sinde af forskning indenfor dette felt, bestilt netop af ekspertgruppen ACMD.

En britisk forskergruppe fandt frem til en række, tilgængelige forskningsartikler om temaet - i alt 4.394. De sorterede en del fra - blandt andet de artikler som ikke var på engelsk, eller som manglede information om metode - og sad tilbage med 1.217 forskningsartikler, som blev gennemgået.

Resultaterne er opsummeret i den 350 sider lange rapport The harmful health effects of recreational ecstasy: a systematic review of observational evidence.

Anbefalede nedklassificeringACMD nåede i deres konklusion blandt andet frem til at anbefale en nedklassificering af ecstasy. I Storbritannien klassificeres narkotiske stoffer i kategorierne A, B og C, baseret på hvor skadelige stofferne antages at være.

Klasse A er den mest skadelige, og her finder vi blandt andet heroin, kokain, ecstasy og LSD. I klasse B - som middelsvært skadelig - finder vi stoffer som amfetamin, cannabis og kodein. Klasse C skal indeholde de mindst skadelige stoffer, og her finder vi anabolske steroider, ketamin og GHB.

ACMD mener, at de fysiske skadevirkninger på grund af ecstasy ligger nærmere amfetamin end heroin og kokain, og at ecstasy hører hjemme i klasse B.

Det er de britiske myndigheder, som bestilte gennemgangen fra ACMD, ikke enige i. Dette har udløst en debat, hvor forskerne anklager myndighederne for ikke at lytte til videnskaben.

Indenrigsminister Jacqui Smith nedlagde veto mod anbefalingerne fra sine egne eksperter d. 11. februar. Alan Campbell fra indenrigsministeriet forklarede, at myndighederne ikke var parate til at sende et signal til unge mennesker om at ecstasy bliver taget mindre alvorlig.

Dette har provokeret professor David Nutt, som ledede arbejdet i ekspertgruppen ACMD.

»Jeg har mistanke om, at de accepterede vor dokumentation, men at de har truffet en politisk afgørelse om ikke at nedklassificere,« udtaler han til avisen 'The Guardian'.

Dette er anden gang, Smith vælger at ignorere rådene fra eksperterne i ACMD.

Cannabis blev nedklassificeret til klasse C i 2004, men selv om cannabis-rygning er gået ned i Storbritannien i den efterfølgende periode, blev denne afgørelse for nylig omstødt, og cannabis blev opklassificeret igen.

Ikke farligere end at ride på hestSmith krævede en offentlig undskyldning fra Nutt, efter at professoren skrev, at det at tage ecstasy ikke er farligere end at ride på hest, i tidsskriftet Journal of Psychopharmacology.

»Skader fra narkotika kan sammenlignes med skader fra andre områder i livet. Det er ikke megen forskel mellem hesteridning og ecstasy,« skrev han.

Hesteridning står for omtrent 10 dødsfald om året i Storbritannien og er knyttet til mere end 100 trafikulykker.

Nutt mener, det kritiske spørgsmål er, hvorfor samfundet tolererer, og til med opmuntrer visse former for potentielt skadelig opførsel, men ikke andre, såsom brugen af narkotiske stoffer.

I Storbritannien er ecstasy knyttet til omkring 30 dødsfald om året, først og fremmest på grund af overophedning og medfølgende organsvigt, eller på grund af indtagelse af for meget vand. Dette hænger igen sammen med koblingen mellem ecstasy og intens dans.

For mange af disse dødsfald er der imidlertid også andre stoffer involveret. Der rapporteres omkring 17 dødsfald om året, hvor ecstasy er det eneste involverede stof.

»Antallet af dødsfald er relativt lavt, set i sammenhæng med udbredelsen og er betragteligt lavere end flere andre stoffer i klasse A,« skriver ACMD i sin rapport.

»Og selv om det ikke er nogen erstatning for at afholde sig fra brugen, kan risikoen minimeres ved at følge rådene om at drikke den rigtige mængde vand,« skriver ekspertgruppen.

New Scientist fulgte op ved at sammenligne risikoen ved at tage ecstasy med risikoen ved at spise jordnødder og sagde, at flere mennesker hvert år dør af akut jordnøddeallergi end af ecstasy.

Test har vist, at ecstasy piller kan indeholde hallucinogener, amfetamin og metamfetamin og andre stoffer med forgiftningsrisiko. (Foto: US Drug Enforcement Agency)

Straffes mildere»Det ville være beklageligt, hvis vi havnede i en situation, hvor narkotiske stoffer kun kan placeres i eller flyttes opad i klassificeringssystemet af politiske årsager, men ikke kan flyttes ned uanset dokumentationen,« siger Martin Barnes fra den velgørende organisation DrugScope til avisen The Guardian.

»Det er afgørende, at bestemmelserne om straf for brug og salg af kontrollerede stoffer er baseret på den bedst tilgængelige information, ellers mister narkolovene troværdighed, specielt blandt unge mennesker,« siger Barnes.

Rapporten fra ACMD gør det klart, at ecstasy kan være skadelig, og at brugen af ecstasy er et sundhedsproblem. En halv million mennesker tager ecstasy hvert år i Storbritannien, som har omkring 61 millioner indbyggere.

Samtidig viser rapporten, at politiet behandler ecstasyrelaterede lovovertrædelser mildere og prioriterer dette lavere end lovovertrædelser knyttet til andre narkotiske stoffer, som heroin og kokain. Mere end én tredjedel af dem som bliver taget med ecstasy får en advarsel.

Selv retssystemet behandler ecstasy-lovovertrædelser mildere.

© forskning.no. Oversat af Johnny Oreskov

Ikke kun MDMA
Illegale stoffer har ingen indholdsdeklaration, og der kan være mange forskellige stoffer gemt i pillerne som sælges som ecstasy.

For eksempel har tests vist, at de kan indeholde hallucinogener, amfetamin og metamfetamin (som er stærkere end amfetamin), for uden andre opkvikkende stoffer med forgiftningsrisiko.

Se også informationen fra den danske sundhedsstyrelse: Indhold i 'ecstasy' piller og det, der ligner.

Hvad er ecstasy/MDMA?
Ecstasy, eller MDMA, gør at der bliver udsendt kemiske signaler i hjernen som giver en følelse af velbehag, munterhed og øget intimitet med andre.

De fleste som tager ecstasy, tager også andre stoffer, ofte samtidigt, ifølge rapporten The harmful health effects of recreational ecstasy: a systematic review of observational evidence.

Blandingen gør det vanskelig at udskille, hvilke effekter som skyldes ecstasy, og hvilke effekter som hænger sammen med andre stoffer.

Ecstasy bliver ofte taget på natklubber og til fester og knyttes til megen og langvarig dans.

Stoffet optages hurtigt i kroppen, og effekten varer i to-fire timer. MDMA bliver som oftest taget i pilleform.

Den første dokumenterede syntetisering af MDMA skete i forbindelse med en tysk patentansøgning fra 1912, fra medicinalfirmaet Merck.

Der findes ingen dokumentation for, at stoffet blev testet på mennesker før i 1960'erne.

I 1970'erne blev MDMA taget i brug af nogle behandlere indenfor psykiatrien på den amerikanske vestkyst. Formålet var at fremme empati, sænke forsvarsbarrierer og fremme intimitet mellem mennesker i psykoterapi.

I 1980'erne blev MDMA mere almindelig til rekreativt brug. Betegnelsen 'ecstasy' stod første gang på tryk som reference til MDMA i 1985.

I 1980'erne og 1990'erne var ecstasy nært knyttet til 'rave'-kulturen. Senere i 1990'erne blev stoffet mere knyttet til natklubber, og stoffet har beholdt tilknytningen til dansemusik.

Hospitalsindlæggelser
Det vides ikke hvor mange hospitalsindlæggelser i Storbritannien som skyldes MDMA.

Data fra de to hospitaler St. Thomas' hospital og Newcastle hospital indikerer, at der kan være tale om flere tusind om året.

Til sammenligning var der 57.000 registrerede hospitalsindlæggelser med alkoholforgiftning i 2006/2007, og 846 med cannabisforgiftning.

Beregninger for alle hospitalsindlæggelser, hvor alkohol spiller en rolle, viser, at der er tale om over 800.000 om året, med over 200.000 indlæggelser på grund af alkoholspecifikke tilstande.

Dødsrisiko ved ecstasybrug
Med tal som antyder at der er omkring 1,2 millioner ecstasybrugere i Storbritannien, som spiser omkring 60 millioner piller om året, er risikoen for dødsfald per person og per tablet 1:39.000 og 1:1,8 million - hvis alle dødsfald hvori ecstasy nævnes inkluderes.

Hvis man kun ser på dødsfald, hvor udelukkende ecstasy er nævnt, er tallene 1:76.000 og 1:3,5 millioner.

Forskerne påpeger imidlertid, at det er vanskeligt at udregne risikoen, eftersom vi mangler viden om forholdet mellem dosis og overdosis-risiko.

Medieindslag om ecstasy
En undersøgelse af alle narkotika-relaterede dødsfald i Storbritannien i 1990'erne viser at hvert dødsfald hvor MDMA var involveret, blev taget op i aviserne.

Dødsfald på grund af andre stoffer blev ikke i nær samme grad rapporteret i nyhederne.

Kun et ud af 50 dødsfald for diazepam (valium) blev omtalt i medierne og for amfetamin var tallet et ud af tre dødsfald.

»Den skæve rapportering om ecstasy mod baggrunden af andre narkorelaterede skader og dødsfald er et virkeligt fænomen og kan have stor indvirkning på offentlighedens opfattelse,« hedder det i ACMD-rapporten.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.