Børn lærer mere ved at dyrke sport efter undervisningen
Nyt dansk studie fra ’virkelighedens verden’ bekræfter, at børn bedre husker, hvad de har lært, hvis de får pulsen op efter undervisningen. Det bør lærere tænke ind i deres undervisningsplanlægning, siger forskerne, der kommer med konkrete råd til, hvad man kan gøre.
motion, indlæring, børn undervisning hjernen bellahøj skole

Børn, som dyrker sport efter undervisningen, husker bedre det, de har lært, viser ny, dansk forskning. (Foto: Shutterstock)

Børn, som dyrker sport efter undervisningen, husker bedre det, de har lært, viser ny, dansk forskning. (Foto: Shutterstock)

Børn husker bedre, hvad de har lært, hvis de får pulsen op i kort tid efter undervisningen.

Det viser et nyt, dansk studie, der er det sidste skud på stammen af en lang række studier, som viser, at det er gavnligt for børns indlæring at være aktive før, under og efter undervisningen.

Historien kort
  • Børn kan få mere ud af undervisningen, hvis de får pulsen op efterfølgende.
  • Det bør lærere ifølge forskerne tænke ind i deres undervisning.
  • 15 minutters motion med høj intensitet er nok.

Studiet er derudover det første, hvor forskere har taget forskningen ud af laboratoriet og undersøgt om motion efter undervisning kan påvirke indlæring hos danske skolebørn i ’den virkelige verden’.

»Det behøver ikke være mere end et kvarters tid. Det er nok til, at vi ser en effekt på børnenes evne til at huske det, de har lært. Det vigtige er, at børnene får pulsen op,« forklarer Jesper Lundbye-Jensen, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

»Hidtil har man været meget fokuseret på, at fysisk aktivitet forud for læring kan skærpe børns opmærksomhed og hjælpe dem til at fastholde koncentrationen – altså, at de er bedre til at modtage undervisning. I det her studie viser vi, at motion efter læring kan hjælpe børnene med hukommelsen på den lange bane,« fortæller Jesper Lundbye-Jensen

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Human Neuroscience.

børn motion klogere undervisning pulsen op indlæring hjernen hukommelse

De børn, som har fået pulsen op efter undervisningen, huskede det, de havde lært, 10 procent bedre end dem, som ikke havde fået pulsen op. (Foto: Shutterstock)

Giver konkrete bud på, hvad lærere kan gøre

Det nye studie giver konkrete bud på, hvad lærere kan gøre efter deres undervisning for at forbedre elevernes indlæring. (Se rådene i boksen længere nede i artiklen)

Det mener Mona Have Nielsen, der er studieadjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).

Kan også hjælpe elever med at lære matematik og sprog

Det nye studie involverer motorisk læring, men Jesper Lundbye-Jensen peger på, at andre studier indikerer, at man kan opnå lignende resultater ved andre former for læring, eksempelvis matematik og sprog.

Ifølge forskeren har andre studier blandt andet vist, at motion har en positiv effekt på evnen til at huske ord.

Det er dog vigtigt, at motionen bliver udført umiddelbart efter undervisningen.

»Vi har lavet andre studier, som viser, at motion skal være i tidsmæssig nærhed til læringssituationen for at opnå en effekt. Hvis man venter en time, er udbyttet mindre, og efter to timer er effekten minimal. Dog får man selvfølgelig stadig alle de andre gavnlige effekter af at motionere,« fortæller Jesper Lundbye-Jensen.

»Mange lærere står med en diffus viden om, at fysisk aktivitet er godt for børnenes indlæring, men de ved ikke så meget om, hvordan de kan implementere det i deres undervisning og gøre det optimalt. Her kommer studiet med nogle konkrete bud på fysiske aktiviteter og varighed, som lærere kan implementere direkte i børnenes hverdag,« siger Mona Have Nielsen.

Mona Have Nielsen har ikke deltaget i det nye studie, men forsker selv i sammenhængen mellem børns indlæring og fysisk aktivitet.

LÆS OGSÅ: Teenagere kan løbe sig til højere IQ

Effekten kommer først efter en uge

Det nye studie viser, at motion efter læring ikke har nogen effekt efter en time eller efter en dag.

Først efter en uge kan forskerne se forskellen på de børn, som har fået pulsen op, og dem, som ikke har fået pulsen op.

Her huskede de aktive børn det, som de havde lært, 10 procent bedre.

Rent faktisk huskede børnene, hvad de havde lært, bedre, end da de lige havde lært det.

Årsagen er ifølge Jesper Lundbye-Jensen, at hjernen kræver ændringer af nervesystemet, når den skal lagre informationer på den lange bane, og de ændringer hjælper motion med til at etablere.

Det sker både, mens man lærer noget, men også bagefter, og derfor har det en effekt at dyrke motion efter indlæring.

»Ændringerne i hjernen er en forudsætning for, at vi kan huske, hvad vi har lært. Derfor er det en god idé at gøre ting, som hjælper hjernen med at etablere disse ændringer. Her er motion efter indlæring en god idé,« forklarer Jesper Lundbye-Jensen.

LÆS OGSÅ: Skolebørn skal fokusere på fuldkorn og englehop

motion, indlæring, børn undervisning hjernen bellahøj skole

Det nye studie bygger på 77 børn i tredje og fjerde klasse fra Bellahøj Skole i København. (Foto: Shutterstock)

Fik resultater fra den virkelige verden

I det nye studie har forskerne fået 77 børn i tredje og fjerde klasse på Bellahøj Skole i København til at øve sig i at lave en computerbaseret præcisionsopgave, hvor de med computerens mus skulle følge linjer i figurer så præcist som muligt.

Efter børnene havde øvet sig i at bevæge musen efter figurernes linjer, inddelte forskerne børnene i tre grupper og fik dem til henholdsvis at:

  1. Lave ingenting
  2. Løbe en tur
  3. Spille floorball

Både løbegruppen og floorballgruppen fik under deres fysiske aktivitet pulsen højt op. Floorballgruppens puls var således gennemsnitligt 197 i de 3 gange 3 minutter med høj intensitet, de spillede, og tilsvarende for løbegruppen.

Forskerne testede igen børnene i opgaven efter en time, efter en dag og efter en uge for at se, hvor meget de huskede af det, de havde lært.

motion, indlæring, børn undervisning hjernen bellahøj skole

Skoleledere burde tænke mere i at lægge idrætstimerne midt på dagen, fremfor i begyndelsen af dagen, så børnene får den positive effekt af motion efter undervisningen. (Foto: Shutterstock)

Resultatet af undersøgelsen viste, at en uge senere var dem, som havde spillet floorball eller løbet en tur, i gennemsnit var ti procent bedre til at udføre opgaven end deres stillesiddende klassekammerater.

»Det er selvfølgelig selve læringssituationen, som afgør, hvad børnene lærer. Men vores forsøg viser, at man kan forøge effekten af en enkelt, konkret læringssituation med cirka ti procent ved at få børnene til at motionere efterfølgende, og det er da bestemt værd at tage med. Derudover viser studiet, at begge motionsformer har en positiv effekt, og så har man jo heldigvis frihed til at vælge den aktivitet, man bedst kan lide,« siger Jesper Lundbye-Jensen.

LÆS OGSÅ: Få pulsen op - så husker du bedre

Kort aktivitet er positivt

Mona Have Nielsen synes, at det er meget interessant, at det nye studie viser, at det kun kræver kort tids motion at opnå en positiv effekt.

Uden motion dalerne evnerne

I det nye studie var både løbegruppen og floorballgruppen bedre til at løse opgaven efter en uge, end de var umiddelbart efter, de havde lært den.

Kontrolgruppen med stillesiddende børn var marginalt dårligere efter en uge end umiddelbart efter.

»Uden aktivitet efter indlæring falder niveauet altså en smule, mens det med aktivitet stiger signifikant. Det viser, at langtidshukommelsen bliver forbedret blandt de børn, som får pulsen op efter indlæringen,« siger Jesper Lundbye-Jensen.

Ifølge hende gør det forskningsresultaterne mere praktisk anvendelige.

»Mange lærere kan have svært ved at overskue en implementering af fysisk aktivitet i deres undervisning, hvis det er kompliceret og kræver en masse planlægning. Derfor er det en klar fordel, at det her studie viser, at kort fysisk aktivitet, som ikke behøver at være mere kompliceret end en løbetur, har en markant effekt,« siger Mona Have Nielsen.

LÆS OGSÅ: Intens træning booster indlæring

Bør tages i betragtning ved planlægning af undervisning

Ifølge Jesper Lundbye-Jensen giver det god mening, hvis skolelærere kan indtænke fysisk aktivitet i skoleskemaet, ikke bare før, men også efter de forskellige lektioner.

Det gælder efter såvel matematik og dansk som efter sløjd og håndarbejde.

»Hvis lærere lægger en aktivitet ind i skemaet inden undervisningen, får børnene mest gavn ud af at udføre den fysiske aktivitet med moderat intensitet, men efter indlæringen kan det med fordel være med høj intensitet,« forklarer Jesper Lundbye-Jensen.

Helt konkret kunne skoleledere ifølge Jesper Lundbye-Jensen spekulere også i at lægge idrætstimerne midt på dagen fremfor i begyndelsen af dagen, så børnene fik den positive effekt af motion efter undervisningen.

»Det kan også bare være en lille pause, hvor børnene kan få pulsen op. Det behøver ikke at være floorball eller løb, som vi har kigget på i vores studie, men kan ligeså godt være en anden aktivitet, som børnene kan lide at lave. Det vil hjælpe dem med at lagre den information, som de lige har modtaget,« siger Jesper Lundbye-Jensen.

LÆS OGSÅ: Alle børn bør få pulsen op dagligt

motion, indlæring, børn undervisning hjernen bellahøj skole

Kontrolgruppen med stillesiddende børn var marginalt dårligere til at huske, hvad de havde lært, en uge efter indlæring end umiddelbart efter. (Foto: Shutterstock)

Kognition og motorik bruger samme dele af hjernen

Mona Have Nielsen er enig med Jesper Lundbye-Nielsen i, at effekten formentlig vil være den samme i de mere stillesiddende fag, hvor eleverne skal have gang i de små grå.

Årsagen er ifølge forskeren fra SDU, at kognition og motorik benytter sig af de samme områder i hjernen.

Her er rådene:

Inddrag motion før, under og efter undervisningen.

15 minutter med høj-intensitets motion efter undervisningen forbedrer elevernes hukommelse i forhold til det, de lige har lært.

Motionen skal ligge lige efter undervisningen, og pulsen skal højt op. Valget af motionsform er ligegyldigt.

Det vil sige, at hvis motion har en effekt på den motoriske hukommelse, vil det formentlig også have en effekt på den kognitive hukommelse.

»Overlap i hjernens netværk tjener begge funktioner. Derfor giver det også god mening, at vi har set en veldokumenteret sammenhæng mellem motorisk kunnen og det kognitive, eksempelvis sprog,« siger Mona Have Nielsen.

LÆS OGSÅ: Leg i skolen giver overvægtige børn langt bedre kondi

Gavner også voksne

Jesper Lundbye-Jensen fortæller også, at den gavnlige effekt af motion efter en indlæringssituation kan bruges i mange henseender til både børn og voksne.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med at lære at betjene en ny maskine på fabrikken, lære at bruge et værktøj eller lære at jonglere.

»For områder, hvor man skal lære nye færdigheder, viser vores resultater, at det kan det give omkring 10 procent ekstra at få pulsen op efterfølgende. Det er effekten af en enkelt session og effekterne på den lange bane er ved at blive undersøgt,« siger Jesper Lundbye-Jensen.

Mona Have Nielsen mener også, at der er ubestridelige positive effekter af motion på hukommelsen, som er værd at tænke over.

»Vi ved, at fysisk aktivitet blandt andet øger celledelingen i hjernen og øger blodgennemstrømningen. Det leder til et øget neuralt netværk og strukturelle ændringer i hjernen, som er vigtige for vores evner til at tænke,« siger hun.

LÆS OGSÅ: Fodbold får børn i folkeskolen til at have det bedre

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk