Blodtryk målt hjemme medfører færre fejldiagnoser
Nervøsitet ved lægen kan give falske blodtryksmålinger, og patienter med forhøjet blodtryk opdages ikke altid. Ny forskning fra Holstebro Sygehus viser, at fejldiagnoser bedre kunne undgås, hvis blodtrykket blev målt i hjemmet.
blodtryk kvinde måle hjemme

Når man får målt sit blodtryk hos lægen, er der en risiko for fejlmåling på 30-40 procent, blandt andet grundet nervøsitet. Men disse fejlmålinger kan bedre undgås, hvis blodtrykket måles hjemme i sofaen, viser ny dansk forskning. (Foto: Shutterstock)

Når man får målt sit blodtryk hos lægen, er der en risiko for fejlmåling på 30-40 procent, blandt andet grundet nervøsitet. Men disse fejlmålinger kan bedre undgås, hvis blodtrykket måles hjemme i sofaen, viser ny dansk forskning. (Foto: Shutterstock)

Forhøjet blodtryk kan føre til blodpropper i hjernen, hjerneblødninger, hjertesygdomme og nyresygdomme, og op mod en million danskere lider af det.

Men mange er diagnosticeret med for højt blodtryk, selvom deres blodtryk er normalt, mens andres forhøjede blodtryk forbliver uopdaget.

En del af forklaringen er usikre målinger, når blodtrykket måles ved den praktiserende læge.

»Usikkerheden ved måling af blodtryk nede i lægens konsultation er temmelig stor. Man er oppe på en risiko for fejlmåling på 30-40 procent. Det er ganske betydeligt,« siger Erling Bjerregaard Pedersen, overlæge og klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og leder af Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse på Holstebro Sygehus.

Sammen med medarbejdere fra klinikkens forskningsafsnit står han bag et nyt, omfattende forskningsprojektet, der har har fået støtte fra Region Midt og fra TrygFonden.

Forskningsprojektet har været det videnskabelige grundlag for læge Nikolai Hoffmann-Petersens ph.d.-afhandling, som forsvares i begyndelsen af 2017, og er blevet til i samarbejde med Holstebro Kommune, praktiserende læger i Holstebro og IT-firmaet Systematic.

LÆS OGSÅ: Tvivl om ny blodtryks-behandling​

Resultaterne er publiceret i American Journal of Hypertension og Journal of Human Hypertension.

Holstebro-borgere målte blodtryk hjemme

Ifølge Erling Bjerregaard Pedersen er forskergruppens studie det første større studie, der sammenligner blodtryksmålinger taget hos lægen med hjemmemålinger.

Forskningsafsnittet på Holstebro Sygehus har efter 18 års forskning i blandt andet forhøjet blodtryk et tæt samarbejde med Holstebros praktiserende læger.

Forskerne skrev ud til borgere mellem 55 og 64 år, som er den gruppe, der typisk er i risikozonen for forhøjet blodtryk.

blodtryk kvinde måle hjemme

Den nye danske forskning viser, at hjemmemålinger af blodtryk både kan forbedre patienternes livskvalitet og spare samfundet penge. (Foto: Shutterstock)

3.102 Holstebro-borgere i aldersgruppen deltog og fik både målt deres blodtryk hos deres praktiserende læge og ved hjemmemålinger (se også boksen under artiklen).

Deltagerne fik af deres læge instruktioner om, hvordan målingerne skulle foretages, og målte derefter selv deres blodtryk over tre dage:

 1. tre målinger før morgenmad
 2. tre før aftensmad
 3. og tre målinger før sengetid hver dag

Lægens målinger viste noget andet end hjemmemålingerne

Forskerne sammenlignede derefter målingerne ved lægen med målingerne i hjemmet.

Resultatet viste, at knap halvdelen, 47 procent, havde normalt blodtryk, både da de blev målt i lægens konsultation og hjemme.

27 procent havde for højt blodtryk ved begge målinger og var dermed i risikozonen for at få de mange følgesygdomme, der følger med forhøjet blodtryk.

Men det var de resterende 26 procent, der tiltrak sig forskergruppens opmærksomhed.

8 procent af deltagerne i forsøget havde nemlig normalt blodtryk, da lægen målte det, mens hjemmemålingerne afslørede, at deres blodtryk faktisk var forhøjet. De kendte blot ikke til det og kom derfor ikke i behandling.

18 procent af deltagerne fik målt forhøjet blodtryk ved lægen, men havde ikke behov for behandling. Hjemmemålingerne viste nemlig, at deres blodtryk var normalt.

LÆS OGSÅ: Blodtrykket falder, når vejret er varmt​

Nervøsitet kan føre til fejlbehandling

Fejlmålinger af for højt blodtryk kan blandt andet skyldes nervøsitet, når man går til lægen, påpeger Erling Bjerregaard Pedersen.

»Hvis man får målt et falsk for højt blodtryk, som skyldes de følelser, man har, når man kommer ned til lægen, bliver man sat i behandling på et forkert grundlag. Og hvis man har maskeret forhøjet blodtryk, som det hedder, når blodtrykket er falsk for lavt, får man ikke den behandling, man skal have. Begge dele er skidt,« siger Erling Bjerregaard Pedersen.

»Det er problematisk, for hvis vi regner med, at Holstebros borgere er et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning, er der rigtigt mange, der har et problem,« siger Erling Bjerregaard Pedersen.

Ifølge Erling Bjerregaard Pedersen anslår man, at omkring en million danskere lider af for højt blodtryk.

Og problemet rækker langt ud over landets grænser.

Forhøjet blodtryk holstebro hjemmemålinger

Studiet viste, at 8 procent af deltagerne i forsøget havde normalt blodtryk, da lægen målte det, mens hjemmemålingerne afslørede, at deres blodtryk faktisk var forhøjet. 18 procent af deltagerne fik målt forhøjet blodtryk ved lægen, mens hjemmemålingerne viste, at deres blodtryk var normalt. (Foto: Shutterstock)

Erling Bjerregaard Pedersen og hans medforfattere påpeger i artiklen i American Journal of Hypertension, at usikkerheden ved blodtryksmålinger i både Danmark og gennemsnittet i USA er langt større, end den er i Californien, hvor man er førende inden for behandling af forhøjet blodtryk.

»Studiet er meget interessant og vigtigt,«

I hospitalsgruppen Kaiser Permanente Southern California mener dr. Joel Handler, der er tidligere leder af Kaiser Permanentes afdeling for hypertension (forhøjet blodtryk), at det danske studie bidrager med vigtigt nyt.

»Der har været andre forskningsprojekter om emnet, men dette er det første befolkningsbaserede studie, jeg har set, som bruger teletransmission. Studiet er meget interessant og vigtigt,« siger Joel Handler.

LÆS OGSÅ: Gennembrud for ADHD, skizofreni og forhøjet blodtryk​

Joel Handler er selv forfatter til en række studier om resultaterne af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk i Californien, og han er redaktør på tidsskriftet Journal of Clinical Hypertension.

»Jeg mener, at datastudiet er vigtigt, men det afgørende skridt bliver at håndtere hjemmemålingerne. Når først man har fået hjemmemålingerne, hvad gør man så med dem? Der er behov for en proces og et system, så de ansvarlige, der modtager besked om de forhøjede blodtryk, ved, hvordan de skal reagere,« siger Joel Handler.

Behov for målinger fra flere end ét klinikbesøg 

Kaiser Permanentes tiltag til behandling af forhøjet blodtryk inkluderer protokolbaseret behandling, som læger og andet sundhedspersonale følger i behandlingen. Sundhedspersonalet benytter desuden et register over patienter med forhøjet blodtryk. En simpel algoritme til beregning af medicinering hjælper til med at identificere patienter i registret, hvis blodtryk ikke er kontrolleret.

Joel Handler påpeger samtidig, at man på Kaiser Permanente ofte foretager målinger over flere klinikbesøg for at fastslå blodtryk.

Sammenligningen af én enkelt måling fra lægens konsultation med adskillige hjemmemålinger af blodtryk i forskningsprojektet kan have øget antallet af tilfælde af falsk for højt blodtryk (white coat forhøjet blodtryk), mener han.

»Måling af blodtryk i lægens praksis var baseret på et enkelt besøg, og jeg tror, at det er muligt, at white coat forhøjet blodtryk kan have et positivt bias som resultat af den type sammenligning. Generelt vil vi gerne se et par blodtryk, når det er målt ved lægen,« siger Joel Handler.

Hjemmemåling bør indføres

Alligevel mener Joe Handler, at der er klare fordele ved at benytte hjemmemålinger. Hjemmemålinger er indtil nu kun afprøvet i kliniske studier og ikke udbredt i befolkningen, men Joel Handler mener, at Kaiser Permanente i fremtiden både kan og bør tage metoden til sig.

LÆS OGSÅ: Forskere: Tag blodtryksmedicin om aftenen

blodtryk kvinde måle hjemme

Erling Bjerregaard Pedersen mener på baggrund af det nye studie, at det danske sundhedsvæsen bør ændre kurs og lade diagnosticeringen af blodtrykssygdomme hvile på hjemmemålinger. (Foto: Shutterstock)

 

Brugen af hjemmemåling af blodtryk med teletransmission på befolkningsniveau har nemlig ifølge ham klare fordele sammenlignet med den normale behandling.

»Disse fordele inkluderer aktiv patientdeltagelse, forbedret adgang til sundhedssystemet, mere effektiv brug af behandlingsressourcer og forbedret livskvalitet for patienterne, der kan håndtere deres behandling hjemme i stedet for at spilde tid på transport,« siger Joel Handler.

»Det danske studie viser fordelene ved hjemmemåling af blodtryk og er et afgørende første skridt til at forbedre kontrol af forhøjet blodtryk,« fortsætter han.

Fejlmålinger er dyre for samfundet

De mange fejlmålinger bekymrer Erling Bjerregaard Pedersen, for forhøjet blodtryk har stor betydning for patienterne og er samtidig let at behandle, hvis det opdages.

»Hypertension har overhalet rygning som den dominerende helbredsforringende faktor globalt set. Det betyder rigtigt meget,« siger Erling Bjerregaard Pedersen  

»Når man har forhøjet blodtryk, får man afkortet livslængden, først og fremmest på grund af blodpropper i hjernen og hjerneblødninger, men også på grund af hjertesygdomme, blodpropper i hjertet og nyresygdomme,« føjer han til og påpeger, at patienter, der overlever en hjerneblødning eller blodprop i hjernen, ofte bliver ramt af invaliditet og får stort behov for hjælp.

»Det har væsentlig betydning for patienternes livskvalitet, men det har sandelig også betydning for samfundet. For det er en meget betydelig samfundsudgift at behandle komplikationerne, mens det er meget billigt at behandle blodtrykssygdomme,« siger Erling Bjerregaard Pedersen.

Behandlingen af forhøjet blodtryk består ifølge Erling Bjerregaard Pedersen typisk af medicin og rådgivning af patienterne, typisk om at tabe sig og spise mindre salt.

Bør implementeres i Danmark

Erling Bjerregaard Pedersen mener på baggrund af forskningsresultatet, at det danske sundhedsvæsen bør ændre sin metode til måling af blodtryk.

LÆS OGSÅ: D-vitamin mod forhøjet blodtryk​

»Det her kan vi gøre meget bedre i Danmark. Vi kan gøre det meget bedre ved at lægge diagnosticeringen om, så den ikke hviler på et blodtryk, der er målt ved den praktiserende læge, men i stedet hviler på hjemmemåling med telemedicin,« siger Erling Bjerregaard Pedersen.

»Det er vores anbefaling, og vi har et håb om, at vi kan implementere det her på en smart måde,« fortsætter han og slutter:

»Vi havde troet, at det blev bedre og gik fremad. Det er en behandlingskvalitet, som vi ikke rigtigt kan være bekendt, i forhold til hvad det betyder for den enkeltes livskvalitet og førlighed, og hvad det betyder for samfundet.«

Sådan forløb forsøget
 • Forskerne fra Holstebro Sygehus fik 3.102 Holstebro-borgere mellem 55 og 64 år til at deltage i forskningsprojektet. Deltagerne fik både målt blodtryk ved deres praktiserende læge og i hjemmet.
   
 • I hjemmet blev foretaget i alt 27 målinger: Tre målinger før morgenmad, tre før aftensmad og tre før sengetid i tre dage. Målingerne fra dag 2 og 3 udgjorde hjemmeresultatet.

 • 1.464 deltagere (eller 47 procent) havde normalt blodtryk både ved lægen og i hjemmet. Denne gruppe led derfor enten ikke af for højt blodtryk eller var ordentligt behandlet.

 • 838 deltagere (eller 27 procent) havde for højt blodtryk både ved lægen og i hjemmet. De var dermed enten slet ikke i behandling eller ikke ordentligt behandlet, men lægens måling var der ikke noget galt med.

 • 240 deltagere (eller 8 procent) havde normalt blodtryk ved lægen, men deres hjemmemåling afslørede, at deres blodtryk faktisk var for højt, og at de derfor havde brug for behandling. Denne form for fejlmåling kalder lægerne 'masked hypertension' på engelsk.

 • 560 deltagere (eller 18 procent) havde for højt blodtryk ved lægen, men det har nok bare skyldtes nervøsitet. Hjemmemålingen viste nemlig, at deres blodtryk var normalt. Denne gruppe ville under normale omstændigheder være blevet sat under behandling, uden at der var nogen grund til det. Denne form for fejlmåling kalder lægerne 'white coat hypertension'.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det anderledes Danmarkskort og flere tal om arealet her.