Bliver man fuld af at hælde vin i sovsen?
Sandsynligheden for at vin i maden fører til en brandert er meget lille. Især hvis du putter låg på gryden og lader retten simre længe. Det viser nye forskningsresultater, der giver praktisk ny viden om emnet.
tømmermænd alkohol mad

En god middag bestående af coq au vin giver næppe tømmermænd, selvom retten indeholder en hel flaske vin. (Foto: Shutterstock)

En god middag bestående af coq au vin giver næppe tømmermænd, selvom retten indeholder en hel flaske vin. (Foto: Shutterstock)

Øl og vin er fantastiske smagsgivere i mange retter, men bør man være bekymret for at servere maden for sin gravide kone, børnene eller vennerne som skal køre bil hjem? 

Kan øl i rugbrødsdejen sætte ekstra gang i påskefrokosten? Og skal man medtage alkohollen i kalorieregnskabet? 

Historien kort
  • Forskere har undersøgt, hvor meget alkohol der er tilbage i brød og madretter, som har vin eller øl på ingredientslisten. 
  • Jo mere du reducerer volumen af mad, der indeholder alkohol, des mindre alkohol er der i maden. Det kan du blandt andet gøre ved at koge retten over stærk varme. 
  • Ved at bruge et grydelåg når du laver mad, reducerer du den mængde alkohol, der er i den færdige ret.

Disse spørgsmål resulterede i en række forsøg på Københavns Universitet i samarbejde med Bryggeriforeningen og Carlsberg Forskningscenter.

Ingen grund til panik

De første forsøg med alkohol i maden gik ganske enkelt ud på at bestemme mængden af rest-alkohol i en række forskellige retter tilberedt med øl.

Den tilberedte mad repræsenterede en bred anvendelse af øl i køkkenet. Som illustreret i figur 1 nedenfor varierede alkoholkoncentrationen meget i de forskellige tilberedninger.

Den højeste koncentration blev fundet i vinaigretten, som var  tilberedt med olie og øl og ikke varmebehandlet. Men i betragtning af den lille mængde, man normalt spiser af dette, er det forventede alkoholindtag per portion helt nede på 0,3 gram.

Generelt var der forsvindende lidt tilbage ved lange tilberedninger, som for eksempel det braiserede oksekød tilberedt 3 timer i ovnen og de øl-marinerede spareribs tilberedt 1½ time i ovnen.

Stort set alt alkoholen var altså fordampet under stegningen. Det betyder samtidig, at man vil overestimere mængden af alkohol og de dertil hørende kalorier, hvis man alene tager udgangspunkt i opskriften.

Der var derimod mere tilbage i øllebrød og gulerodssuppe, kogt 10-15 minutter, hvor de målte koncentrationer svarer til et indtag på ca. 1-2 gram alkohol per portion (en genstand = 12 g alkohol).  øl vin mad

I rugbrødet bagt med porter var der en overraskende høj koncentration (2,5 procent), som er betydeligt højere end hvad vi havde beregnet baseret på opskriften (1,4 procent), hvilket resulterede i godt 1 gram alkohol per skive.

Det høje indhold skyldes dels gærcellernes produktion af alkohol under hævning og bagning og dels, at tabet af alkohol under bagningen er minimalt. Hvis du i stedet vælger at købe dig et rugbrød (uden øl), kan du forvente et alkoholindhold på under 0,2 gram per skive.

Koncentrationen af alkohol i hvedebrødet bagt med øl (omkring 1procent) resulterede i 0,3-0,4 gram per skive. Forsøget viste dog, at koncentrationen af alkohol i hvedebrødet afhænger af hævemetoden og altså dermed gærcellernes produktion af alkohol, som det er illustreret i figur 1.

I pandekagerne bagt med øl var der så godt som ingen alkohol tilbage. Der er derfor ingen undskyldning for at nægte ungerne en ekstra pandekage.

I det hele taget var der i de undersøgte retter, som repræsenterede en bred anvendelse af øl eller vin i madlavningen, ingen alarmerende høje koncentrationer af alkohol. 

gryderet alkohol

Man skal derfor have en særdeles god appetit, hvis man skal indtage, hvad der svarer til én genstand i et måltid baseret på disse retter. Desuden skal man huske, at den alkohol, der fordamper undervejs, ikke skal tælle med i kalorieberegningerne.

Sådan gjorde vi

Uanset om du hører til dem, der ønsker at holde på alkoholen eller dem, der for alt i verden vil undgå det, så kan det være nyttigt at forstå, hvad du egentlig har af redskaber til at kontrollere alkoholkoncentrationen. 

De indledende forsøg viste generelt, at alkoholindholdet, som forventet, faldt under varmetilberedningen, og at den endelige koncentration derfor var mindre end svarende til den tilsatte mængde øl. Det svingede dog meget afhængig af den givne tilberedning, og rugbrødet var et eksempel på det modsatte.

For at komme forståelsen lidt nærmere gik vi videre med en række systematiske forsøg med nedkogning af kalvefonder, hvor en stor del af væsken fordamper. Ønsket var at forstå, hvilke faktorer der betyder noget for tabet af alkohol under tilberedning af mad, og hvordan man i givet fald kan kontrollere det i køkkenet.

Forsøgene gik ud på at måle faldet i alkoholkoncentration under nedkogning (reduktion) af kalvefond med øl eller ren spiritus under forskellige forsøgsbetingelser.

Vi undersøgte betydningen af temperaturen i gryden, grydens dimensioner, startkoncentrationen, og hvorvidt der blev anvendt låg eller ej.

Vi sammenholdte desuden de målte alkohol-koncentrationer over tid med faldet i væskevolumen over tid, altså hvor langt ned fonden var kogt til en given tid.

Brug låget!

Resultaterne viste, at ethanolkoncentrationen falder i takt med at volumen falder. Det vil sige, at jo længere ned du har kogt din fond, des lavere er ethanolkoncentration i den indkogte fond.

Figur 2 illustrerer, hvordan koncentrationen af alkohol (normaliseret) falder i takt med fald i volumen (den relative volumen tilbage i gryden) for syv fond-nedkogninger. Disse forsøg er foretaget ved forskellige temperaturer (100, 84 og 59 ⁰C) samt med varierende højde og diameter på gryden. 

  figur 2 Alkohol i mad

Sort streg betyder, at ’basen’ er kogt ned ved 100⁰C i en standard gryde. Rød streg: Varierende diameter på gryden. Grøn streg: Varierende højde på gryden. Blå streg: Lavere temperaturer (59⁰C og 84⁰C).

Da nedkogning af en fond jo foregår over tid, så vil tidsfaktoren derfor være en vigtig parameter i køkkenet. Dog er det vigtigt at forstå, at man kan opnå det samme resultat ved for eksempel at bulderkoge fonden hurtigt ned til et tilsvarende volumen.

Så det er altså graden af nedkogning (den relative volumen tilbage i gryden), som bestemmer koncentrationen i slutproduktet, og ikke tiden i sig selv.

Desuden viste resultaterne, at slutkoncentration er proportional med startkoncentrationen, så mængden af alkohol, du tilsætter fra starten, er også direkte af betydning for, hvad du ender op med.

Alle andre undersøgte faktorer (temperatur og grydens dimensioner) havde derimod ikke nogen direkte betydning for alkoholkoncentrationen, hvilket også ses af figur 2, idet alle kurverne falder sammen.

Dog kan man fremme nedkogningen ved at vælge en stor gryde (og et tilsvarende stort blus). På grund af den større tilførsel af varme vil man opnå en hurtigere reduktion af volumen, og derved kan man også hurtigere få alkoholkoncentrationen ned.

Faktorer som grydens dimensioner og temperaturen under tilberedningen viste sig altså kun at være af betydning, fordi de kan påvirke nedkogningshastigheden.

Derfor, hvis man vil minimere alkoholkoncentrationen i den endelige ret, så skal man dels være påpasselig med mængden, man tilsætter (startkoncentrationen), og dels sørge for at koge retten langt ned.

Denne nedkogningsproces kan speedes op ved at bulderkoge, altså koge med højt varmeinput og dermed hurtig fordampning.

Sidst men ikke mindst viste resultaterne overraskendende nok, at man yderligere kan mindske alkoholkoncentration ved at beholde låget på under hele kogeprocessen, hvilket er illustreret i figur 3.

Når man koger ind til samme volumen henholdsvis med og uden låg, så er alkoholkoncentration faldet mest i gryden med låg. Så brug låget, hvis du gerne vil af med alkoholen, men ikke ønsker at koge retten langt ned.  mad alcohol

Hvad siger teorien?

Man kan så spørge sig selv, hvad forklaringen er på disse resultater. Udover forsøgene og den praktiske anvendelse af resultaterne har vi også forsøgt at holde disse op mod en teoretisk forståelse af, hvad der sker under en kogeproces med et såkaldt flygtigt molekyle, som for eksempel alkohol.

Det, at alk ohol damper af hurtigere end vand, er et velkendt fænomen, og det er netop dét, man udnytter, når man destillerer alkohol, hvor man opsamler og kondenserer dampen med en højere koncentration af alkohol.

En kogeproces kan derfor betragtes som en destillationsproces - her er vi blot optaget af, hvad der er tilbage i gryden og ikke af det, som fordamper. Baseret på denne forståelse af alkohols flygtighed i en vandfase udviklede vi en teoretisk model, der beskriver alkoholkoncentrationen under en kogeproces. Modellen er kort forklaret i figur 3.

Denne model viser netop, at koncentrationen til en given tid alene er afhængig af startkoncentrationen og den relative volumen, der er tilbage i gryden.

Vores eksperimentelle resultater underbygger på den måde de teoretiske betragtninger, og vi har opnået en generel forståelse for, hvordan alkohol og andre flygtige komponenter (som for eksempel aromastoffer) falder i koncentration under en kogeproces.  vin mad alcohol

Disse betragtninger understøtter også en forståelse af, at låget fremmer separationen af vand og alkohol, fordi relativt mere vand end alkohol kondenserer på det køligere låg. Det betyder, at den damp, der forlader gryden udenom låget, har en væsentlig højere koncentration af alkohol.

Bon appetit!

Resultaterne har givet et overblik over, hvor meget alkohol man kan forvente, der er tilbage i maden efter tilberedningen, når man tilsætter vin, øl eller andre alkoholiske drikkevarer undervejs.

Resultaterne har samtidig givet os konkrete redskaber til at forudsige og kontrollere, hvor meget alkohol der er tilbage i de flydende retter, hvor resultaterne fra fond-studiet kan forventes at være repræsentative.

Helt lavpraktisk kan man styre den endelige mængde alkohol i en flydende ret ved at kontrollere startkoncentrationen (hvor meget alkohol der tilsættes), hvor langt ned retten koges, og om der koges med låg eller ej.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Hvis man vil sænke alkoholkoncentration i maden, skal man altså fokusere på at fordampe væsken, og da alkohol fordamper mere end vand, sænkes koncentration. Man kan eventuelt tilsætte vand undervejs, hvis man vil undgå, at maden bliver for tør, eller at noget brænder på.

Denne sænkning i alkoholkoncentration kan yderligere fremmes ved at koge med låg, og man behøver i så fald ikke koge så langt ned.

Så med disse resultater i baghovedet og en smule omtanke er der alt mulig grund til at udnytte de store smagskvaliteter, der ligger i at sætte øl og vin til maden. Samtidig vil den alkohol, der damper af, jo ikke tælle i kalorieregnskabet.

Hvis man tager forskerbrillerne på, sidder man dog fortsat tilbage med en række ubesvarede spørgsmål. Hvilken betydning har de øvrige komponenter i maden såsom protein, fedt, kulhydrat og salt, og hvor meget vil de fundne resultater afvige, hvis vi ændrer på opskriften?

Og hvordan udvikler alkoholkoncentrationen sig i faste fødevarer, når man eksempelvis tilsætter øl eller vodka til frituredejen for øget sprødhed?

Det er nogle af de spørgsmål, vi håber på at kunne besvare i den nærmeste fremtid.

Matematisk model for fordampning under kogning

Vi har udviklet en teoretiske model, der beskriver koncentrationen (C) af et stof (som for eksempel alkohol) til tiden ’t’ som funktion af startkoncentrationen (C0) og som funktion af den relative volumen tilbage i gryden ( V’t/V0) til tiden ’t’.

Modellen, der er generel og gælder for alle stoffer såsom aroma og sukker, kan udledes af elementær fysisk kemi. Modellen udtrykker koncentrationen af stoffet til en given tid ud fra en parameter ’β’.

Størrelsen ’β’ er enhedsløs og siger for eksempel noget om alkoholfordampning i forhold til vandfordampning. Det matematiske udtryk beskriver dog i teorien koncentrationen af et hvilket som helst stof (salt, sukker, aromastof) i vand under kogning.

Størrelsen ’β’ har da forskellige værdier afhængig af det pågældende stof og kan beregnes ud fra interaktionerne mellem vand og stoffet.

Stoffer som salt og sukker har meget ringe evne til løsrive sig fra vand og fordampe, og i dette tilfælde vil β have værdien -1. I så tilfælde siger modellen, at koncentration af salt og sukker stiger og opkoncentreres, når vand koges bort. Det svarer til, at salt- eller sukkersmag intensiveres, når man koger vand bort.

For aromastoffer, som binder meget dårligt til vand (og dermed er flygtige), vil β få en stor positiv værdi, og sådanne aromastoffer vil forsvinde hurtigt under kogning. Det svarer til, at duften mindskes ved kogning. Der er dog også typisk en stor produktion af aromastoffer under en kogeproces, hvilket modvirker en udtømning af aromastoffer under tilberedningen.

Desuden vil de mange ingredienser i gryden, udover vand, kunne binde aromastofferne og dermed hindre dem i at dampe meget hurtigt af.

Alkohol binder sig mellemstærkt til vand og er kun lidt mere flygtigt end vandet selv. I dette tilfælde er β en lille, men dog positiv værdi, og dette betyder, at man er nødt til at bortkoge en del vand for at slippe af med alkoholen.

I de udførte forsøg kunne vi vise, at β altid have en værdi på 3,5, uafhængigt af grydestørrelse og temperatur. Kun kogning med låg kunne ændre denne værdi. I figuren er koncentrationen af alkohol, salt og aroma under en kogeproces skitseret ud fra de teoretiske betragtninger.

matematik øl alkohol i mad

Figuren viser, at salt eller sukker ikke fordamper særlig godt i kogende vand, mens andre tilsætninger, for eksempel alkohol, falder i koncentration over tid. (Illustration: Pia Snitkjær og Jens Risbo)

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk