Babyer med gulsot risikerer autisme
Der er en næsten fire gange så stor risiko for at babyer udvikler autisme, hvis de har været indlagt med gulsot, viser ny dansk undersøgelse.

Babyer, der har haft indlæggelseskrævende gulsot, har har større risiko for at udvikle autisme.

Det er helt almindeligt, at det nyfødte barn bliver gul i huden, og det hvide i øjnene bliver gulligt. Det er tegn på gulsot, og det rammer ca. 60 procent af alle nyfødte. Nu viser en ny undersøgelse, at der er en mulig sammenhæng mellem gulsot og infantil autisme - den 'klassiske' form for autisme.

»Det startede egentligt med, at jeg skulle undersøge, om der var nogle faktorer ved selve fødselsforløbet, som kunne hænge sammen med udviklingen af infantil autisme,« forklarer Rikke Maimburg, jordemoder og ph.d.-studerende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet.

Efter nærmere undersøgelse fandt Rikke Maimburg ingen væsentlig forbindelse mellem børnenes fødselsforløb for eksempel iltmangel under fødslen og udviklingen af infantil autisme.

Da hun i undersøgelsen kontrollerede for de forhold, der normalt fører til indlæggelse på spædbarnsafdelingen, fandt hun og resten af forskerholdet ud af, at børn, der senere fik en infantil autist-diagnose, forsat havde dobbelt så stor risiko for at blive indlagt i forhold til de børn, der ikke fik en infantil autist-diagnose.

Hønen eller ægget?

Fakta

VIDSTE DU

Gulsot (icterus) er en tilstand hvor kroppens hud og slimhinder bliver gullige på grund af at en stor mængde af galdefarvestoffet bilirubin (som er et restprodukt af nedbrudte røde blodlegemer) ophobes i kroppen. Gulsot misfarver urin og afføring: Urinen bliver mørkere, mens afføringen bliver grålig. (kilde: wikipedia)

Da gulsot er den hyppigste årsag til genindlæggelse på spædbarnsafdelingen var det oplagt at undersøge om der var en mulig sammenhæng mellem gulsot og infantil autisme.

Spørgsmålet er så, hvad der kommer først? Er de børn, som senere vil udvikle eller vise symptomer på infantil autisme disponeret for at udvikle behandlingskrævende gulsot? Eller er det den behandlingskrævende gulsot, som forårsager infantil autisme? Det kan Rikke Maimburg ikke svare på.

»Jeg kan blot se, at der er en sammenhæng, det næste arbejde bliver at undersøge, hvordan sammenhængen mellem gulsot og autisme skal forklares,« siger Rikke Maimburg.

Ingen grund til panik

»Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er nogen grund til panik, hvis ens barn har haft gulsot. Over halvdelen af de nyfødte får gulsot, mens kun ca. 1 promille af en fødselsårgang udvikler infantil autisme. Vores undersøgelse peger på, at der er en forbindelse mellem indlæggelseskrævende gulsot og infantil autisme, og jeg håber derfor, at vi snart kan se vores resultater reproduceret i andre undersøgelser,« siger Rikke Maimburg.

Værdifuldt studium

Værdien af de nye resultater bekræftes af pensioneret overlæge Ole Sylvester Jørgensen, der er specialist i børne- og ungdoms-psykiatri:

Fakta

VIDSTE DU

Autisme: Mennesker med autisme kan have svært ved at forstå og afkode omgivelsernes sociale samspil, de kan have svært ved at kommunikere og forstå nuancerne, når vi taler sammen, de kan ligeledes have forstyrrelser i forestillingsevnen

»Det er virkelig et godt studie, virkelig veludført,« siger han efter at have læst den videnskabelige artikel.

»Undersøgelsen er interessant, fordi den peger på, at vi skal undersøge det spor nærmere. Som Rikke Maimburg selv siger, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige noget om gulsot fører til autisme, eller det er autisme, der disponerer for gulsot. Derfor er vi nødt til at lave andre undersøgelser, der så i sidste ende måde kunne føre til bedre forebyggelse, og muligvis til bedre behandling. Det jeg mangler, er at se, hvor mange af de autistiske børn, som Rikke Maimburg har fundet, også er retarderede. Fordi jeg hælder mere til at gulsot er knyttet til retardering, og autismen derfor hænger sammen med denne retardering,« siger Ole Sylvester Jørgensen.