Antikkens lægevidenskab
Et opgør med religiøse dogmer, begyndende naturvidenskabelig tænkning og flittig brug af planter var nogle af ingredienserne i antikkens lægekunst. Tag med på en historisk rejse til græske templer, legemsvæsker og romersk hygiejne.
lægekunst læge kunst videnskab

Lægen Japyx behandler Aeneas’ stiksår i låret. Fresko fra midten af 1. århundrede fra Siricos hus i Pompeji. (Illustration: Wikimedia Commons)

Lægen Japyx behandler Aeneas’ stiksår i låret. Fresko fra midten af 1. århundrede fra Siricos hus i Pompeji. (Illustration: Wikimedia Commons)

Den græske læge Hippokrates regnes for den vestlige medicins far. Hans største indsats var at flytte lægekunsten ud af templerne og anvende naturvidenskabelige metoder – altså en begyndende lægevidenskab flere århundreder f.v.t.

Som stor kontrast hertil så romerne ned på læger, men de var til gengæld gode til logistik og hygiejne. Deres drikkevandsforsyning var legendarisk med kilometerlange vandledninger fra bjergene til byerne og med skarp adskillelse fra spildevandet.

Det er ikke utænkeligt, at dette i virkeligheden havde større betydning for overlevelsen end lægernes behandlinger.

Men hvordan forstod man sygdom i Antikken – og hvordan behandlede man den? Vi dykker ned i historien og tager på vandring mellem græske templer, legemsvæsker og romersk hygiejne.

Sygdom var et religiøst anliggende

I Antikkens Grækenland var behandling af sygdom et religiøst anliggende – endda på topniveau, for lægeguden Apollon var søn af Zeus.

Meget af lægearbejdet overlod han til sønnen Asklepios, som ligeledes uddelegerede arbejdet til sine tre sønner og fem døtre, hvoraf Hygieia stod for renlighed og har lagt navn til faget hygiejne.

Datidens læger var organiseret i familielaug (asklepiader), hvor håndværket gik i arv fra far til søn. De syge kom til Asklepios-templerne for at blive helbredt ved en blanding af lægekunst og religiøse besværgelser. Denne tempelforankring af lægegerningen varede fra omkring 600 til 300 f.v.t.

Hippokrates_medicin_lægevidenskab_hovedværk

Stik af en buste af Hippokrates og titelbladet på en engelsk oversættelse af hans hovedværk. (Illustration af Peter Paul Rubens efter Gerard van der Gucht. J. Watts, London 1734. Wellcome Collection, London, L0041093)

Gjorde op med religiøst dogme

Det største bidrag, som den moderne lægevidenskabs far, Hippokrates (cirka 460-375 f.v.t.), udførte, var som nævnt at flytte lægekunsten ud af templerne.

Han fastslog, at sygdom skyldes naturlige årsager og ikke gudernes vrede.

Book et gratis foredrag om antikkens lægevidenskab

Artiklens forfatter, Ole Sonne, er med i 'Bestil en Forsker'-ordningen – en del af Forskningens Døgn – og kan til og med 3. april bookes gratis til at holde et foredrag mellem 20.-26. april. Det tilbud gælder også for de øvrige forskere i ordningen. 

Ole Sonne har tre foredrag med, der kan bookes her:

Selv om han manglede evidens, blandt andet på grund af et udpræget græsk tabu mod dissektion af mennesker, nærmede han sig lægevidenskaben gennem en naturvidenskabelig tilgang til sygdomslæren.

Ifølge Hippokrates gennemgik patienten en kritisk fase, det vil sige tidspunktet, hvor enten sygdommen eller patienten ville sejre. Sygdommen kunne dog stadig tage revanche i form af et tilbagefald, og så måtte man afvente udkommet af en ny krise.

For at styrke patienten i denne kamp bestod behandlingen mest i hvile og sengeleje.

Sygdom var en ubalance mellem 'legemsvæskerne'

De fire legemsvæsker i den hippokratiske medicin (blod, gul og sort galde og slim) blev over tid parret med de fire elementer (luft, ild, jord og vand) svarende til de to modsætninger: tørhed-fugtighed og varme-kulde.

Den græsk-romerske læge Galen (cirka 119-199 e.v.t.) videreudviklede humoralpatologien og fik kombineret legemsvæskerne, naturelementerne og Aristoteles’ (384-322 f.v.t.) naturopfattelse. Sygdom kunne derfor henføres til en ubalance mellem disse fire legemsvæsker.

Humør var også bestemt af legemsvæsker

Personligheder kunne nu karakteriseres ud fra overskud af de forskellige legemsvæsker – en bemærkelsesværdig sammenkædning af psyke og det kropslige. Luft var parret med blod (lat. sanguis), som man mente blev produceret i leveren; et overskud gjorde personen sangvinsk, altså glad og optimistisk.

Ild og gul galde (gr. chole) hørte sammen. Den gule galde mentes (næsten korrekt) produceret i galdeblæren, og overproduktion gav personen et kolerisk temperament – opfarende og vred.

legemsvæsker_hippokrates

De fire legemsvæsker i den hippokratiske medicin med de hertil knyttede organer kombineret med Empedokles’ fire elementer, de to parvis modsatrettede egenskaber og årstiderne. (Tegning: Ole Sonne)

Melankolikerens dystre sind og depression skyldtes et overskud af sort galde (gr. melan chole), som angiveligt kom fra milten sammenkædet med jord.

Hjernen var tillagt evnen til at producere slim (gr. Phlegma) og et overskud frembragte et flegmatisk (trægt) temperament.

Overskud af en skadelig væske skulle fjernes med et relevant middel (for eksempel bræk-, afførings- eller vanddrivende middel). Overskud af blod fjernedes ved åreladning, hvilket gennem tiderne har slået betydeligt flere patienter ihjel end de få, som fik gavn af en sådan tapning.

Sår skulle renses med vin

Kirurgi bestod overvejende i reparation af skader opstået på slagmarken eller ved sportsudøvelse. Egentlige indgreb var mere sjældne og blev begrænset til brokoperationer, blærestensfjernelse og brænding af hæmorider.

Mange af kirurgiens læresætninger er ganske fornuftige: Sår må kun renses med vin (vandet var nemlig forurenet), rene snitsår skal holdes tørre, så de kan vokse sammen, alt blod skal udtømmes fra såret, sår med knuste bløddele skal renses for pus, og der skal sørges for rigelig drænage (for at undgå infektion).

Blødninger blev standset med kolde omslag, kompression eller brænding.

Hippokrates skriver: »Hvad der ikke helbredes med medicin, helbredes med kniven; hvad kniven ikke helbreder, helbredes med brændejernet, og hvad brændejernet ikke helbreder, må anses for uhelbredeligt.«

redsskaber_brændejern_lægevidenskab

Brændejern og fyrfadsbækken til opvarmning af jernene. De blev anvendt på Det Kongelige Frederiks Hospital i Bredgade i København indtil for et par hundrede år siden. Stenomuseet kat.nr. 76071. (Foto: Ole Sonne)

Inden for ortopædkirurgien var der lidt mere ræson i behandlingerne. Patienter med knoglebrud blev lagt i stræk for at aflaste brudstedet og fremme sammenvoksningen og for at forhindre, at patienten blev halt ved forkortelse af det brækkede ben.

Specielt sportsaktiviteterne gav gode erfaringer med at sætte forskudte led på plads. Skulderleddet sættes på plads ved, at operatøren med sin hæl trykker i den liggende patients armhule samtidig med, at han trækker og drejer armen – en procedure, der ikke har ændret sig i de forløbne 2.300 år.

Krydderurter og planter var populær medicin

Blandt medikamenterne nævnes alrune, skarntyde, bulmeurt og andre natskyggearter som narkotiske. Alrune anvendtes mod kramper, depression og malaria.

Krydderurterne kamille, malurt, kommen, anis og rosmarin var også blandt behandlingsmulighederne.

Dette ved vi fra de første skriftlige kilder efter år 0 og fra fund af frø i templerne.

Hippokrates’ tanker kom til at præge de følgende 2.300 års lægekunst takket være den Galens cementering af humoralpatologien.

Først i 1858 fik Rudolf Virchows (1821-1902) banebrydende arbejde skabt grundlag for den biologiske forståelse for sygdommes opståen.

Grækerne i Alexandria

Alexander 3. (den Store, 356-323 f.v.t.) døde med ordene: »Jeg dør med alt for mange lægers hjælp,« men inden da fik han grundlagt Alexandria og gjort byen til videnskabernes centrum – en position der blev fastslået med opførelsen af Biblioteket i Alexandria i slutningen af det 3. århundrede f.v.t.

Det var her, at Herofilos af Kalchedon (cirka 330-260 f.v.t.) fremsatte sin teori om, at hjernen kontrollerede resten af kroppen. Han skelnede mellem storhjernens og lillehjernens funktioner og forbandt nervesystemet med bevægelse og sansning.

Derudover beskrev han blodets strømning fra hjertet ud i arterierne, og for at opnå reproducerbarhed ved pulstagningen opfandt han et vandur.

Romerne så ned på læger

Romerne havde et diametralt modsat forhold til læger.

Almindelig romersk dannelse krævede styr på filosofferne, og da lægekunst baseredes på filosofi, var det naturligt, at man selv tog hånd om eget helbred.

Romernes lægevidenskabelige indsigt var derfor på niveau med folkemedicin.

Cato den Ældre (234-149 f.v.t.) formanede ligefrem sin søn: »Jeg forbyder dig enhver omgang med læger!«

Var romerne inferiøre på det lægevidenskabelige område, var de til gengæld suveræne til logistik og hygiejne.

Akvædukter førte rent vand fra bjergene ind til et fintmasket fordelingsnet i byerne, og kloakeringen var strengt adskilt fra drikkevandet. Denne forebyggende indsats har muligvis reddet flere end de græske lægers behandlinger.

Galen_Hippokrates_lægevidenskab

Galen og Hippokrates afbildet sammen, selv om Galen blev født 500 år efter Hippokrates’ død. Vægmaleri fra det 12. århundrede, Anagni, Italien. (Foto: Nina Aldin Thune, Wikimedia Commons.)

Galen blev først anfægtet i 1600-tallet

Galen studerede medicin i fire år i Pergamon, efterfulgt af studier i Smyrna, Korinth og Alexandria, inden han i 157 e.v.t. blev læge ved gladiatorskolen i Pergamon og senere livlæge for Marcus Aurelius.

Han var meget selviscenesættende: »Den, der vil være berømt, behøver kun sætte sig ind i dét, som jeg gennem hele mit liv har udforsket,« kan han blandt andet citeres for. 

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Hans dogmer baseret på dissektioner af dyr (også hvor de ikke passede med menneskets anatomi) fik lov til at stå uanfægtet frem til cirka 1550, blandt andet fordi de passede godt ind i kirkens opfattelse.

Galen inddelte sygdomme i tre kategorier betinget af:

  1. de fysiologiske årsager, som vi ikke kan påvirke – altså de medfødte eller udefrakommende forhold (køn, alder, temperament, klima, årstider).
  2. de kontrollerbare forhold (mad, drikke, motion, bade).
  3. de årsager, som er i modstrid med de fysiologiske forhold (smerte, psykiske årsager og alle processer, som kan fremkalde sygdom).

Behandlingen lå tæt op ad den hippokratiske med udtømning ved opkastning, ophostning, afføring, vandladning, svedning eller åreladning.

Ole Sonne har tidligere skrevet om antikkens lægevidenskab i tre artikler i tidsskriftet Dansk Kemi og et kapitel i bogen 'Antikkens Verden'. Denne artikel bygger på det arbejde. Se links til artiklerne og bogen i kilderne nedenfor. 

Annonce

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det bizarre havdyr her.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk