Vuggestuebørn har brug for organisering, ikke flere pædagoger
Kilde: 
22 april 2013

En ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet peger på, at små børn udvikler sig bedst, hvis der er planlagte aktiviteter og pædagogisk organisering. Det skal dog nævnes, at manden bag studiet er Ole Henrik Hansen, der er en omstridt forsker, som tidligere har været kritiseret for sine forskningsresultater i medierne, bl.a. på Tv2.

Ifølge afhandlingen betyder organisering mere, end at normeringen, altså antallet af børn pr. voksen, er lav. Det skriver Aarhus Universitet.

Ole Henrik Hansen, fra Aarhus Universitet, har undersøgt sammenhængen mellem interaktionsmønstre, pædagogisk organisering og grundlaget for børns udvikling i dagtilbud i ni danske vuggestuer.

Her fandt han, at de to vuggestuer med den dårligste normering, altså det højeste antal voksne i forhold til børn, alligevel var det de to vuggestuer, der klarede sig bedst i undersøgelsen. De havde nemlig den højeste grad af planlægning.

»En organiseret hverdag kan gøre en positiv forskel for børnene i det daglige. Når der er struktur på hverdagen og mål for den pædagogiske praksis, er der samtidig skabt bedre rammer for interaktioner mellem voksne og børn,« siger Ole Henrik Hansen i en pressemeddelelse. 

Små børn leger nemlig ikke med hinanden, men parallelt med hinanden. Derfor er der ifølge afhandlingen behov for planlagte aktiviteter med de voksne, hvis børnene skal udvikle sig. 

Læs også på Videnskab.dk:

Læring skal starte i børnehaven

Småbørns-pædagogikken skal udvikles

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.