Virker IT i undervisningen?
Kilde: 
04 juli 2013

Forskere fra Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet og seks professionshøjskoler vil med tre nye forskningsprojekter undersøge, hvordan it kan være med til at udvikle undervisningen på skolerne. Projekterne skal danne grobund for bedre rådgivning til skolerne om, hvordan de kan organisere sig og tilrettelægge undervisningen, når de inddrager it.

Projekterne bygger på interventionsforskning, hvor forskerne måler effekten af en nøje planlagt indsats i de skoler, der deltager i forsøget.

»IT kan understøtte undervisningen i skolen, men kun under de rette forhold. Vores opgave er at finde ud af, hvad det er for nogle forhold, der har indflydelse på, at det lykkes nogle steder, men mislykkes andre steder. I alle tre projekter spiller it en rolle, men det er udviklingen af didaktikken, der er i centrum – ikke teknologien,« siger lektor Jeppe Bundsgaard fra Aarhus Universitet, der er forskningsleder på projekterne i en pressemeddelelse fra AU.

Der er brug for at blive mere klar på, hvad der virker under hvilke betingelser og hvordan, mener forskerne. De gennemfører derfor grundige målinger af elevernes kompetencer og af skole- og læringsmiljøerne før og efter interventionen.

»Vi har fokus på at afdække, hvad der virker – dvs. måle effekten af interventionerne. Men da undervisning er en meget kompleks praksis, er det ikke nok at vide, hvad der var før og efter. Det er også nødvendigt at følge med i, hvordan indsatserne samvirker med den praksis, der er på skolen i forvejen. Derfor gennemfører vi også en række kvalitative studier undervejs,« forklarer Jeppe Bundsgaard.

Læs også

Computerspil kan forbedre skolernes undervisning

Sådan skaber lærere bedre undervisning

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.