Varmere klima får ænder til at forkorte vintertrækket
Kilde: 
25 juni 2013

I takt med stigende temperaturer de seneste tre årtier har flere ænder forkortet trækket til deres vinterkvarter. Det gælder for troldand, hvinand og stor skallesluger, der nu overvintrer tættere på deres sommerynglepladser i Sverige og i især Finland, hvor temperaturen i de tidlige vintermåneder i den sydlige del af landet er steget 3,8 grader siden 1980. Det skriver au.dk.

En sammenhæng mellem det varmere klima og en nordøstlig forskydning af de tre arters vinterkvarter på den europæiske nord-vest-trækrute er netop påvist i en stor, international undersøgelse med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet.

I undersøgelsen har forskerne – heriblandt professor Anthony D. Fox og seniorforsker Preben Clausen, Aarhus Universitet – anvendt vandfugledata for de tre arter fra International Waterbird Census, der også rummer data fra danske fugletællinger, og sammenholdt disse data med temperaturudviklingen 1980-2010 i de tidlige vintermåneder langs trækruten.

Undersøgelsen viser, at det ikke blot er i randområderne af trækruten, at det varmere klima påvirker fuglenes adfærd. Forskerne mener at kunne konstatere, at en egentlig forskydning af bestandene er i gang.

»Vi kan se, at antallet af overvintrende ænder i den nordøstlige del af trækruten er øget endog ganske betragteligt i de seneste tre årtier, mens antallet i rutens sydvestlige del samtidig er gået ned,” siger professor Anthony D. Fox.

»Ændringen har været særlig udtalt i de seneste 15-20 år med en meget stor procentvis stigning i antallet af overvintrende troldænder, hvinænder og stor skallesluger i Finland med samtidige fald i lande som Irland, Storbritannien, Frankrig, Nederlandene og Schweiz.«

LÆS OGSÅ: Homo-ænder er blevet attraktion i England

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.