Usikkerhed om jobbet påvirker helbredet
08 april 2011

Usikkerhed om jobbet og ubalance mellem indsats og belønning påvirker medarbejdernes selvvurderede helbred, søvnkvalitet og psykiske velbefindende.

Det konkluderer professor Reiner Rugulies fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på baggrund af et flerårigt forskningsprojekt: 'Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne'.

Resultaterne fra det flerårige forskningsprojekt viser blandt andet, at

 • der generelt er en god balance mellem indsats og belønning blandt danske lønmodtagere
   
 • chefer og fuldmægtige i den offentlige sektor samt socialrådgivere og lægesekretærer oplever den største ubalance med høj indsats og lav belønning
   
 • pædagogmedhjælpere og dagplejere oplever den bedste balance mellem indsats og belønning
   
 • ubalance mellem indsats og belønning hænger sammen med dårligt selvvurderet helbred og søvnbesvær
   
 • sammenhængen mellem usikkerhed i jobbet og oplevelsen af et dårligt helbred er stærkere for lønmodtagere under 50 år end for dem over
   
 • risikoen for at tage antidepressiv medicin stiger, hvis man tidligere har været arbejdsløs i længere tid (i mindst 70 pct. af tiden i en treårig periode) og samtidig er usikker på, om man kan beholde sit nuværende job.

»Vores forskningsresultater viser, at bestemte psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, som fx jobusikkerhed og ubalance mellem indsats og belønning påvirker helbred og velbefindende negativt. Og det er særligt interessant, at effekten var stærkest, når forskellige faktorer spillede sammen. For eksempel havde jobusikkerhed den stærkeste effekt på helbredet på ansatte, som tidligere havde oplevet længerevarende ledighed,« forklarer professor Reiner Rugulies.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.