Undersøgelse: Børns depression kan gøre empatiske forældre syge
Kilde: 
12 oktober 2015

KORT NYT FRA UDLANDET:

Empati – evnen til at ’sætte sig i andres sted’ – bliver generelt betragtet som et positivt karaktertræk.

Men ny forskning tyder på, at det kan være til skade for forældre med syge børn at være alt for empatiske, skriver nyhedssitet PsyPost.org.

Forskere fra det amerikanske Northwestern University har undersøgt forældre til børn og unge, som lider af kronisk depression. Forskerne undersøgte, om der var en forbindelse mellem børnenes følelsesmæssige lidelser og forældrenes fysiske lidelser.

143 familier deltog i undersøgelsen, og ved undersøgelsens start besvarede deltagerne spørgeskemaer. Et år senere vendte forældrene tilbage for at få taget en blodprøve, hvor forskerne målte deres produktion af cytokiner – et mål, som ifølge PsyPost er relateret til flere lidelser. 

Studiets resultat bekræftede forskernes hypotese; jo mere empatisk forælderen var, des mere led vedkommende rent fysisk. Modsat var forældre, som fik en lav score på empati, mindre påvirket af børnenes depressive symptomer, skriver PsyPost.
Forskerne mener, at sammenhængen også kan gælde for andre former for lidelser - ikke kun depression.

»Forældre, som er bedre til at se tingene fra andres perspektiv, og involverer sig mere følelsesmæssigt kan måske opleve det mere alvorligt og blive mere bebyrdede af deres børns psykiske lidelser,« udtaler en af forskerne bag studiet, Erika Manczak, til PsyPost.

Der er dog usikkerheder i studiet – såsom at 143 mennesker er få deltagere at drage konklusioner på, ligesom forskerne påpeger, at der er usikkerheder forbundet med at måle folks empatiske evner.

Det nye studie er publiceret i Clinical Psychological Science.

Læs også:

Er det forældrenes skyld, at børn bliver tykke?

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

lb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.