Tortur smadrer tillid
27 marts 2012

Tillid er afgørende i forhold til at navigere socialt i verden. Når evnen til at føle tillid og mistillid bliver forstyrret af brutale overgreb som fx tortur, bliver ikke kun ofrenes evne til at indgå i relationer med andre mennesker ødelagt, men også deres selvfølelse. Det har voldsomme konsekvenser som desorientering og tab af virkelighedsfornemmelse.

Sådan lyder det fra Gry Ardal Printzlau i hendes nye ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet:

»Tortur indebærer et grundlæggende tillidsbrud. Hvor vores menneskelige empati ‐ det, at jeg forstår hvad den anden oplever ‐ kan være en vej til at etablere gensidig tillid, så anvendes empatien i en tortursituation til at påføre smerte og lidelse ved, at bødlen lever sig ind i ofrets tilstand og udnytter dette til at skade ham eller hende mest muligt.«

Konsekvenserne er ifølge Gry Printzlau, at ofrets tillid til andre mennesker smadres. Det er ikke i sig selv nyt, men det mere opsigtsvækkende er, at det netop er denne manglende kontakt til den sociale omverden, som ødelægger torturofrene.

Dermed håber hun, at hendes forskning kan gøre os klogere på, hvordan vi rehabiliterer mennesker, som har været udsat for tortur og andre brutale overgreb.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.