Tortur ødelægger virkelighedsfornemmelsen
Kilde: 
28 marts 2012

Tillid og mistillid er nogle af menneskets mest grundlæggende værktøjer i forhold til at klare sig socialt i verden.

Når evnen til at føle tillid og mistillid bliver forstyrret igennem brutale overgreb som f.eks. tortur, bliver ikke kun ofrenes evne til at indgå i relationer med andre mennesker ødelagt, men også selve deres selvfølelse. Det har voldsomme konsekvenser: ofrene har svært ved at orientere sig og mister virkelighedsfornemmelsen.

Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

Uden grundlæggende tillid til andre mennesker, ville hverdagslige hændelser såsom at tage bussen eller gå ud og handle være svære og angstfyldte – for ikke at sige umulige.

»Vi skaber så at sige tillid og mistillid i en umiddelbar og ubevidst interaktion med hinanden, og det er igennem dette konstante samspil og vekselvirkning med vores medmennesker, at vi oplever os selv som sammengængende centre for erkendelse, tanke og vilje – det vi normalt omtaler som selvet eller selvfølelsen. Det er en vigtig pointe, at den måde, vi erkender og tænker på i det daglige, trækker på den forbindelse, vi har til andre,« forklarer ph.d.-studerende Gry Ardal Printzlau i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

I vores hverdag benytter vi hele tiden tillid og mistillid til at aflæse og navigere i vores sociale omverden: Er det trygt for mig, at sætte mig ind i denne bus? Kan jeg stole på, at det nye menneske, jeg møder ikke vil mig noget ondt? Denne afkodning er en implicit og ofte ubevidst del af hverdagens mellemmenneskelige møder og har også betydning for det enkelte menneskes fornemmelse af sig selv.

I sit ph.d.-projekt har Gry Ardal Printzlau lavet en analyse af beretninger fra torturofre og af den vej afdækket torturens konsekvenser for ofrenes selvfølelse.

»Tortur indebærer et grundlæggende tillidsbrud. Hvor vores menneskelige empati ‐ det, at jeg forstår hvad den anden oplever ‐ kan være en vej til at etablere gensidig tillid, så anvendes empatien i en tortursituation til at påføre smerte og lidelse ved, at bødlen lever sig ind i ofrets tilstand og udnytter dette til at skade ham eller hende mest muligt. Det betyder, at den åbenhed, der er grundlæggende for, hvordan vi normalt omgås andre, perverteres i tortursituationen, og det får alvorlige følger for overleverens grundlæggende evne til at aflæse sin omverden,« siger Gry Ardal Christensen i pressemeddelelsen.

Gry Ardal Printzlau forsvarer afhandlingen fredag 30. marts 2012.

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.