Stort fald i tilfælde af kighoste
28 oktober 2011

Med 371 påviste tilfælde af kighoste i 2010 var forekomsten den laveste siden 2006, skriver Starens Serum Institut

For aldersgruppen 10-14 år var der i 2010 et stort fald i antallet af kighostetilfælde, selv om andelen siden 2006 ellers har været stigende. Årsagen til dette kendes ikke, men faldet kan eventuelt skyldes tidligere udbrud blandt skoleklasser og dermed øget immunitet.

Også hos børn under 2 år var forekomsten af kighoste faldet siden 2009, og tendensen fortsætter, idet der i 2011 indtil nu kun er anmeldt 25 børn med kighoste. Antallet for hele 2010 var 77.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.