To-sprogede har skarpere hjerner
Kilde: 
17 november 2014

KORT NYT FRA UDLANDET:

To-sprogedes hjerner er bedre til at sortere i information. Det viser et nyt studie, som er lavet af amerikanske forskere. Det skriver forskning.no. 

Forskerne bag studiet lavede et forsøg med to grupper af forsøgspersoner. Den ene gruppe bestod af studenter, som både beherskede engelsk og spansk, mens den anden gruppe bestod af studenter, som udelukkende beherskede engelsk. Forsøget gik ud på, at forskerne læste et ord op for forsøgspersonerne samtidig med, de viste fire billeder. Forsøgspersonerne skulle så vælge det billede, som passede til det ord, der blev læst op.

Finten var, at et af de forkerte billeder lignede det rigtige ord rent lydmæssigt. For eksempel blev ordet "Cloud" læst op samtidig med, at et af billederne forestillede en klovn - "Clown" på engelsk. Selvom begge grupper var lige gode til at vælge de rigtige billeder, viste det sig, at de forsøgspersoner, som kun beherskede et sprog, blev mere forvirret end de andre.

Ved hjælp af hjernescanninger kunne forskerne se, at de to-sprogede forsøgspersoner havde mindre aktivitet i det område i hjernen, som gemmer irrelevant information. Forskerne mener, det denne forskel skyldes, at de to-sprogedes hjerner er vant til at gemme og undertrykke irrelevant information, da de hele tiden skal vælge mellem forskellige sprog, når de tænker og taler.   

»To-sprogede giver hele tiden grønt lys til et sprog og rødt lys til et andet. Når du gør det konstant, bliver du god til sortere de ord fra, som du ikke har brug for,« siger Viorica Marian, en af studiets bidragsydere. 

Studiet er publiceret i tidsskriftet Bran and Language.

Læs mere:

Er du en anden person, når du taler et andet sprog?

Det er umuligt at tale neutralt om indvandrere

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

aa

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.