Social arv slår igennem når vi er 15 år
Kilde: 
02 oktober 2012

15 års-alderen er det tidspunkt, hvor vores vores sociale arv for alvor får indflydelse på, hvad vi skal lave resten af vores liv. Det viser en rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

Rapportens analyser viser, at de enkelte familiers ressourcer spiller en stor rolle for, om de unge vælger at tage 10.klasse, gå videre i gymnasiet eller starte på en erhvervsuddannelse.

De 'ressourcer', rapporten har brugt som parametre, er:

  • forældrenes eget uddannelsesniveau
     
  • om der bliver talt om kulturelle eller politiske emner over middagsbordet
     
  • holdningen i hjemmet til uddannelse
     
  • hvordan de unge bliver opdraget.
Særlige personlighedstræk er en fordel

 

Undersøgelsen viser også, at unge af højtuddannede forældre er mere udadvendte, mere godmodige, mere bekymrede og mere åbne end unge af lavtuddannede forældre. Og at det er de personlighedstræk og færdigheder, der har betydning for, at børnene af ressourcestrærke klarer sig godt i skolen.

Både forældrenes uddannelse og de unges personlighedstræk og færdigheder har betydning, når det handler om, hvorvidt de unge forventer at få en videregående uddannelse. Og selvom de unge i dag er ambitiøse, så er der en markant social skævhed i de unges forventninger – den sociale arv sætter sig igennem allerede hos de 15-årige. Dette til trods for et mangeårigt politisk mål om social mobilitet gennem uddannelse.

SFI har i den spkaldte 'Børneforløbsundersøgelse' fulgt 6.000 børn siden deres fødsel i 1995. Den her rapport er den femte, der udgives om børnene født i 1995, og den er finansieret af midler fra Satspuljen. 

LÆS OGSÅ: Anbringelse bryder ikke børns sociale arv

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.