Sådan får vi biomasse til fremtidens energi
Kilde: 
03 juli 2012

Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet offentliggør i dag en omfattende rapport, der viser, hvordan vi kan øge biomasseproduktionen med over 200 procent og samtidig forbedre miljøet, skriver au.dk.

Industrien er nemlig interesseret i at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark, som kan erstatte oliebaserede produkter med grønne materialer, kemikalier, energi og brændstof. Men det kræver mere biomasse, end vi producerer i dag.

Rapporten viser, at vi kan producere de i alt 10 millioner tons ekstra biomasse frem til 2020 inden for rammerne af vores allerede eksisterende land- og skovbrug uden at det påvirker foder- eller fødevareproduktionen. Samtidig kan vi halvere miljøpåvirkningen og øge biodiversiteten i Danmark. Dette er blandt andet muligt fordi:

 

 • Vi kan øge halmopsamlingen fra markerne med 15 procent gennem let optimering af landmændenes høstudstyr.
   
 • Vi kan fordoble afgrøde-produktionen per hektar ved at lægge om til dyrkningssystemer med længere vækstsæsonen i form af flerårige afgrøder som pil eller græs samt mellemafgrøder.
   
 • Vi kan reducere nitratudvaskningen fra landbruget markant ved at omlægge til mere miljøvenlige dyrkningssystemer som flerårige afgrøder, flere efterafgrøder og øget skovrejsning.
   
 • Vi kan øge væksten i skovene gennem forædling og øget anvendelse af hurtigtvoksende træarter.
   
 • Vi kan høste biomasse fra ca. 70.000 ha engarealer, og samtidig skabe øget biodiversitet ved at de ikke gror til i brændenælder og pil. Samtidig kan man fjerne biomasse og næringsstoffer fra ca. 7.000 ha vejrabatter for øget floradiversitet.
   
 • Andre tiltag er bedre udnyttelse af gylle fra den animalske produktion, nye kornsorter som giver mere halmudbytte uden at reducere udbyttet af kerner, øget mobilisering af biomasse fra skovene samt en udvidelse af skovarealet og høst af græs på engarealer.

Rapporten hedder '10 millioner tons-planen'.

Læs også: Biomasse til energi har stort potentiale

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.