Sådan får hjemløse et hjem
Kilde: 
02 december 2011

Hjemløse kan hjælpes ud af hjemløsheden med den rette indsats, skriver sfi.dk. Det er især vigtigt at skabe struktur i hverdagen og hjælpe med at få betalt regninger, skabe kontakt til kommunen og med at komme på plads i en ny bolig. Praktisk hjælp, bostøtte og netværk er med til at forhindre et tilbagefald til hjemløshed.

De hjemløse har typisk brug for hjælp til at blive skrevet op til en lejebolig eller på den kommunale akutliste. Det kan herbergene hjælpe med, ligesom de kan iværksætte den nødvendige bostøtte i overgangsfasen til egen bolig og skabe en glidende overgang til sikring af trygge rammer.

Bostøtten er på mange måder afgørende for, at den hjemløse får nyt fodfæste i egen bolig og ikke risikerer at falde tilbage i hjemløsheden. En fast tilknyttet bostøttemedarbejder kan derfor hjælpe med flytning og indretning, fungere som bindeled til kommunen og sørge for, at huslejen og andre regninger bliver betalt. Hjælp til at skabe en struktur i hverdagen med aktiviteter som indkøb og måske kontakt til familie og samvær med børn er vigtig for at undgå ensomhed og måske tilbagefald til stof- og alkoholmisbrug.

Læs også: Færre hjemløse i danske provinsbyer

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.