Sådan blev forskningskronerne fordelt i 2015
29 marts 2016

KORT NYT FRA DANMARK:

I 2015 gav Det Frie Forskningsråd i alt 1,2 milliarder kroner til ny dansk forskning. Det viser rådets årsrapport, som blev offentliggjort tidligere i dag. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

1,2 milliarder kan lyde af meget, men det svarer faktisk kun til omkring en tiendedel af det samlede beløb, der blev ansøgt om, nemlig cirka 11 milliarder kroner.

Ansøgningerne om penge til ny forskning kom sidste år fra hele 3675 forskere. Over halvdelen af de bevillinger, som Det frie Forskningsråd gav i 2015, gik til forskere, der var 40 år eller yngre. 

Rådet har i 2015 givet penge til i alt 542 forskningsprojekter, der gerne skulle skabe værdi for borgere og virksomheder i Danmark.

En rundspørge blandt 641 forskere, der tidligere har modtaget bevillinger, viser, at 70 procent af de adspurgte mener, at de frie midler har muliggjort forskning, der har »bidraget til at forstå nye sammenhænge med betydning for at håndtere konkrete samfundsudfordringer,« som der står i pressemeddelelsen.

Om Det Frie Forskningsråd

  • Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som består af fem faglige forskningsråd og en bestyrelse.
  • Rådet hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  • Rådets midler udbydes i fri national konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger for at fremme originale forskerdrevne ideer og initiativer i dansk forskning.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs også:

Det Frie Forskningsråd får nye medlemmer

Det Frie Forskningsråd opretter international udvekslingsaftale

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

amo

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.