Retssikkerheden udfordres af dårlig tolkning
10 februar 2012

Tre ud af fire dommere i de danske retssale har oplevet kommunikationsbrister på grund af dårlig tolkning. Dommerne oplever at tolkene taler dårligt dansk, mangler forståelser for lovgivningens terminologi eller tolker upræcist eller ufuldstændigt.

Det går ud over de tiltaltes retssikkerhed. 

Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

De har blandt andet fundet frem til at 80 % af de 1.984 tolke, der er på Rigspolitiets tolkeoversigt, ikke har nogen tolkeuddannelse. Det udfordrer basale menneskerettigheder, for de fremmedsprogede tiltalte ikke har mulighed for at forstå og deltage i retshandlingen, hvis tolkningen er mangelfuld.

Langt de fleste tolkninger involverer minoritetssprog, og her er manglen på tolke størst.

Lektorerne bag projektet anbefaler i en pressemeddelelse, at der oprettes flere og bedre tolkeuddannelser, så domstolene ikke behøves at tage til takke med uudannede tolke.

Læs også: Danskere kan udleveres for Holocaust-benægtelse

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.