Professor: Rekordmange planter fundet ved genoprettet sø
11 september 2015

KORT NYT FRA DANMARK

Den genskabte kæmpesø Filsø i Vestjylland har i august afsløret et rekordstort antal plantearter.

Selvom søen blev genskabt for bare tre år siden, er den nu en af Danmarks rigeste søplantelokaliteter, skriver professor Kaj Sand-Jensen fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Blandt plantefundene er to arter, som først for nyligt er blevet opdaget i Danmark og fire arter, som voksede i den oprindelige sø for 100 år siden, men siden har været forsvundet.

»Vores fund af vandplanter kan bedst betegnes som mirakuløse. I alt har vi fundet 52 forskellige arter. Lægger vi fire krydsninger og underarter til havner vi på tallet 56. Denne artsrigdom overstiger sandsynligvis, den vi møder i de allermest artsrige naturlige søer i Danmark,« skriver Kaj Sand-Jensen i pressemeddelelsen.

Kaj Sand-Jensen er anser den høje artsrigdom i den genskabte sø, som meget positiv:

»Filsø viser på alle måder, at hvor der er vilje og god planlægning, er der en vej til en rig og spændende natur i fremtiden. Selv et intensivt drevet svinebrug kan omdannes til natur og nye levesteder for fugle, fisk, odder og planter,« skriver Kaj Sand-Jensen.


Læs også:

Overraskende studie: Planter overlever den globale opvarmning

Den 'sande' historie om restaureringen af Skjern Å


Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.
sbl

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.