Pædagogers engagement nedbryder den negative sociale arv
04 oktober 2012

Et nyt forskningsprojekt viser, at gode daginstitutioner kan gøre en positiv forskel for udsatte børn, mens særligt institutioner med mange udsatte børn risikerer at forstærke den negative sociale arv.

Hvis mønsteret skal brydes, kræver det en målrettet pædagogisk indsats, der bygger på dialog og nærvær mellem børn og voksne, viser et nyt forskningsresultat fra Forskningsprojektet Læring og Udvikling i daginstitutioner (LUDVI-projektet).

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Man kan læse mere om det aktuelle resultat i magasinet Asterisk.

 

Forskerne besøgte syv institutioner i en dansk kommune, og de så bl.a. på ledelsens arbejde og andelen af uddannede pædagoger i institutionen. De undersøgte også, hvorvidt der blev arbejdet struktureret med målsætninger og planlægning i det daglige pædagogiske arbejde.

»Desværre viste det sig, at de belastede institutioner med mere end 50 procent børn fra ressourcesvage familier i alt for høj grad reproducerer den negative sociale arv – nogle steder kan man endda tale om, at de forstærker den,« siger Charlotte Ringsmose.

Omvendt skilte én institution sig positivt ud ved at bryde mønsteret for social arv og sproglig udvikling, idet pædagogerne her arbejdede anderledes struktureret.

»Vi fandt ud af, at man i den pågældende institution arbejder struktureret og reflekteret og tænker læreplanerne ind i det pædagogiske arbejde, samtidig med at ledelsen hele tiden holder personalet op på de fælles pædagogiske mål. Her har man blik for mulighederne i de små øjeblikke og for hvordan, aktiviteterne kan organiseres, så de øger voksenkontakten og dialogen mellem børn og pædagoger,« siger Charlotte Ringsmose.

Belastede institutioner defineres som institutioner med mere end 50 % børn fra ressourcesvage familier.

Læs også på Videnskab.dk:

Politikere kan ikke modvirke social arv med flere penge

Anbringelse bryder ikke børns sociale arv

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.