Oregano skal gøre køernes prutter klimavenlige
27 januar 2015

KORT NYT FRA DANSKE FORSKNINGSINSTITUTIONER:

Kan oregano i malkekøers foder mindske deres enorme metanudslip? I laboratorieforsøg har oregano mindsket metanproduktionen særdeles effektivt. Et nyt projekt skal nu undersøge virkningen af den alternative strategi i vommen på malkekøer. Projektet er et samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet og Økologisk Landsforening. Det skriver Danmarks Kvægforskningscenter i en nyhedsomtale.

Det samlede danske udslip af metangas skal reduceres med 24% i 2030 sammenlignet med 2005 ifølge målsætningen i EU’s luftdirektiv. Det er en svær opgave, da landmændene samtidig skal øge den danske produktion af kød og mælk. 

Oplagte strategier såsom at fodre med et højt indhold af stivelse og sørge for en god grovfoderkvalitet er allerede taget i brug. Derfor er der akut behov for alternative løsninger til at opnå det markante reduktionsmål i 2030. I laboratorieforsøg har oregano vist sig at have en lovende effekt på metanproduktionen.

Formålet med projektet er at fastslå virkningen i malkekoen og få målt den optimale fodringsstrategi for oregano. Strategien forventes at kunne anvendes i både konventionel og økologisk mælkeproduktion til reduktion af metanudledning og dermed reducere klimabelastningen.

Oreganoen skal dyrkes økologisk i Danmark, og netop dansk oregano forventes at have et særligt højt indhold af de aktive stoffer, som skal reducere metanproduktionen.

Projektet undersøger udover udledningen af metan også foderoptagelse og næringsstoffernes fordøjelighed hos malkekøer og på mælkens smags- og lugtkvalitet.

Projektet løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2018.

Læs også:

Koens vom gemmer mere drivhusgas

Hvorfor lugter mine egne orutter bedst?

Den klimavenlige ko er på trapperne

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.
MSØM

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.