Opskriften på klimarigtig kost
05 juli 2012


En kost baseret på de 8 kostråd kan klimaoptimeres væsentligt ved et bevidst
fødevareforbrug. Hvis danskerne undgår at overspise, begrænser madspild
nedsætter kødforbruget og spiser årstidens grove grøntsager, kan det lette
CO2-belastningen.

Det peger en ny undersøgelse på, (pdf) der er lavet af DTU Fødevareinstituttet
i samarbejde med Århus Universitet og DTU Management.
Deres anbefalinger tager også højde for, at kosten samtidig skal være sund og leve op til de
Nordiske Næringsstofanbefalinger og de 8 kostråd.

Spis mindre kød og mere grønt

Vælger danskerne de mindst klimabelastende fødevarer -
som årstidens grove grøntsager og frugt - samt spiser mindre rødt kød, kan det
reducere CO2-belastningen betydeligt. Undgår danskerne at overspise, er det desuden
gavnligt for klimaet, fordi der skal produceres mindre mængder fødevarer. Et mindre madspild i husholdningerne vil også gavne klimaet.

»En klimaoptimereret kost er ikke kun er godt for miljøet. Det er også en sundere
kost, end den som danskerne spiser i dag. Frugt, grønt, kornprodukter og kartofler, som
ifølge kostrådene bør udgøre den største del af kosten, giver en lav
klimabelastning - mens kød og ost ligger højt «, siger souschef Ellen Trolle fra DTU
Fødevareinstituttet.

Behov for flere undersøgelser

Undersøgelsen er foretaget på klimabelastningen fra fødevarer i hele kæden fra jord-til-bord, fra
Råstofproduktion, forarbejdning og inkluderer også fødevarespild. Beregningerne for
klimaoptimering er foretaget inden for tre fødevaregrupper: Kød, frugt og grønt.

Læs mere på Videnskab.dk om klimabelastningen af forskellige fødevarer: Føde og klima 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.