Økonomistuderende og professorer: Undervisningen i økonomi er for ensidig
Kilde: 
27 november 2013

KORT NYT FRA DANMARK:

Selv om finanskrisen har vist, at den økonomiske teori har store huller, har det ikke ændret fundamentalt på den måde, fremtidens økonomer bliver undervist på.

Sådan lyder det fra en række britiske økonomistuderende og professorer, der nu har sluttet sig sammen i det såkaldte Post-Crash Economics Society. Her opfordrer de ifølge Information.dk til en mere mangfoldig undervisning på de økonomiske institutter.

»Studerende kan gennemføre en uddannelse i økonomi uden at have stiftet bekendtskab med teorierne fra Keynes, Marx eller Minsky, og uden at have lært om Den Store Depression,« skriver en gruppe professorer fra så forskellige universiteter som Kingston, Leeds, Cambridge og Greenwich i et læserbrev i den britiske avis Guardian.

Københavns Universitet: Ikke behov for opgør

Heller ikke på Danmarks ældste økonomistudie – på Københavns Universitet – er der obligatorisk undervisning i den økonomiske teoris historie, og kun hvis man tager et valgfag, der udbydes hver andet semester, kan man lære om den økonomiske teoris fædre.

Institutleder på økonomistudiet ved Københavns Universitet Christian Schultz mener dog ikke, der er behov for et grundlæggende opgør med den måde, man underviser i økonomi på.

»Det vil være absurd at smide hundrede års akkumuleret viden ud på grund af krisen. Der er dele af økonomisk teori, der ikke virker så godt, og dele, der virker rigtig godt. Men der er ikke meget nyt i, at det kapitalistiske system af og til går ud i en alvorlig krise. Det har vi set mange gange før,« siger Christian Schultz til Information.dk.

Læs også:

Økonomisk teori er politik i forklædning

Hvorfor kan jeg ikke mærke finanskrisen?

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

dsk

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.