Nyt præparat mod multiresistent tuberkulose efter 40 år
Kilde: 
22 juni 2012

Et nyt lægemiddel, delamanid, mod tuberkulose har vist lovende resultater i et fase 2 klinisk studie, der præsenteres i tidsskriftet New England Journal of Medicine. Det skriver Dagens Medicin.

Præparatet slog tuberkulosebakterier ned hos næsten halvdelen af patienterne indenfor to måneders behandling, men viste også tegn på øget risiko for bivirkninger af hjerteaktiviteten.

Lægemidlet delamanid hæmmer dannelsen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af tuberkulosebakteriens cellevæg.

Multiresistent tuberkulose er et stigende globalt problem, og hvis førstevalgspræparater fejler, skal patienter behandles med andetvalgspræparater i op mod to år, uden det garanterer en effekt.

Knap 500 patienter mellem 18 og 64 år blev tilfældigt tildelt placebo eller to forskellige doser af delamanid. Efter otte ugers behandling var 45 procent af patienterne på delamanid to gange dagligt fri for tuberkulosebakterier, mens det var 42 procent for dem, der havde modtaget en højere dosis og kun 30 procent hos placebogruppen.

Resultaterne viste dog også en bekymrende bivirkning af delamanid på hjerteaktiviteten, hvilket skal følges nærmere i fremtidige fase 3-studier.

Ikke desto mindre, synes delamanid at være et lovende præparat, der vil forbedre behandlingen mod multiresistent tuberkulose – en sygdom, der ikke er udviklet nye lægemidler mod i mere end 40 år.

Læs også: Ny dansk vaccine skal udrydde tuberkulose

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.