Nu skal forskellige forsknings-grene have et fælles sprog
25 juni 2013

De færreste forbinder vel matematikere og statistikere med nogen der lægger særlig meget vægt på intuition, tilfældigheder og støj på linjen, når det gælder om at analysere videnskabelige data. Ikke desto mindre er det lige præcis det, der – sammen med en usædvanlig høj grad af tværfaglighed - er på spil i forskningsprojektet 'Dynamiske systemer: matematisk modellering og statistiske metoder i social-, sundheds- og naturvidenskab'. 

Som det fremgår af navnet er projektets overordnede mål at udvikle matematiske modeller og statistiske metoder til at forstå og sætte ord på komplekse dynamiske systemer inden for ikke færre end syv forskningsgrupper fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det skriver Københavns Universitet i en pressemddelelse.

I spidsen for projektet står professor i statistik Susanne Ditlevsen fra Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. Om baggrunden for ideen og samarbejdet siger hun:

»Vi er en masse forskere med en stærk specialviden på hver vores felt, nogle af os arbejder måske endda med beslægtede problemstillinger, selv om vi ikke kalder tingene ved samme navn, men alligevel aner vi dybest set ikke hvad hinanden sidder og roder med. I stedet for at blive inden for hver vores eget snævre felt, med hver vores terminologi, hvor vi måske mener det samme, men ikke forstår hinanden, gælder det derfor om at komme i gang med at finde et fælles sprog.«

Projektet har netop modtaget en bevilling på 28 millioner fra Københavns Universitets 2016-pulje (UCPH Excellence Programme for Interdisciplinary Research).

LÆS OGSÅ: Tidsskrifter vil ikke trykke tværvidenskab

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.