Nordens ålegræs er truet af overfiskeri og næringsstoffer
27 maj 2014

KORT NYT FRA DANMARK

Skandinavien og Østersøen har lige nu et af verdens største områder med ålegræs, men ålegræsset har gennem det 20.århundrede været i tilbagegang på grund af næringsstoffer og overfiskeri.

Forskere fra Aarhus Universitet og andre nordiske forskere har sammenfattet 260 videnskabelige publikationer fra 1890 – 2010, der har givet vigtig viden om udbredelsen af ålegræs i hele Skandinavien og Østersøen. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. 

I Danmark dækkede ålegræsset i begyndelsen af 1900-tallet ifølge forskerne et areal på omkring 6700 kvadratkilometer svarende til Sjællands størrelse, men i dag er der kun 10 – 20 procent tilbage.

»Gennem en målrettet indsats i de nordiske lande er det lykkedes at reducere udledningen af næringsstoffer fra land, men ålegræs er endnu ikke genindvandret i de områder, planterne tidligere dækkede. Det tager lang tid at vende udviklingen, og eksempelvis langs den svenske kyst er det naturlige fødenet tilsyneladende så forstyrret af overfiskeri, at effekterne heraf begrænser effekten af de færre næringsstoffer,« siger Dorte Krause-Jensen, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Overfiskeriet påvirker ålegræsset, fordi rovdyr som torsk forsvinder, og det gør, at de mindre fisk æder de dyr, som lever af algerne. Og hvis algerne får frit spil, så lukker de for lyset til ålegræsset, så det ikke kan vokse. 

Hendes kollega Birgit Olesen håber, at interessen for ålegræsset vil stige.

»Ålegræsbedene og de tilknyttede samfund er helt afgørende for miljøkvaliteten af vores kystnære farvande. Det er svært at følge med i en verden under havets overflade, men vi håber folk vil føle et ejerskab for også denne del af naturen,« slutter Birgit Olesen, der er lektor ved Aarhus Universitet. 

Læs også: 

Ålegræs elsker klimaforandringer i Arktis

Forskere løser gåde om mystiske cirkler ved Møns Klint

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

aml

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.