Muslimsk hverdag ligner de kristnes
Kilde: 
06 juli 2011

Mange muslimer er ikke tilknyttet en religiøs institution, men udøver deres religion på en mere individuel måde, hvor religionen bliver tilpasset hverdagen og ikke omvendt. Disse grupper af muslimerr overses ofte i medierne, fordi de ikke vækker opsigt og ikke fremstår eksotiske.

ph.d.-studerende Nadia Jeldtoft, fra Københavns Universitet, fokuserer i et forskningprojekt på, hvordan man kan studere ikke-organiserede former for religion, og hvorfor muslimske minoriteter i Vesten falder i baggrunden.

»Forskningens dagsorden er til dels drevet af politiske og mediemæssige interesser, og rent konceptuelt er de praktiserende muslimer en gruppe, der er til at få øje på. De muslimske grupper, der er ”vocal and visible” – dvs. dem, der ofte optræder i den offenlige debat, i medier og i forskningsprojekter, fx radikal islam, adskiller sig i højere grad fra majoritetsbefolkningen end andre muslimer. Det skaber en problematik i, at de mindre synlige muslimer, som praktiserer deres religion uden for religiøse institutioner, ofte overses,« siger Nadia Jeldtoft.

Ph.d.-projektet baserer sig på 39 interviews med danske og tyske ikke-aktivistiske muslimer mellem 19 og 67 år. Interviewene viser generelt, at de ikke-aktivistiske muslimers selv former deres religiøse praksis, og at de er mere pragmatiske i deres tilgang til religionen.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.