Moderat alkoholindtag kan nedsætte dødeligheden hos demente
Kilde: 
11 december 2015

KORT NYT FRA DANMARK

Patienter med Alzheimers kan med fordel knappe et par øl op om dagen. Det moderate alkoholindtag kan nemlig nedsætte dødeligheden hos de demensramte, viser et nyt dansk studie. Det skriver dr.dk.

Danske forskere fra Almen Medicin og Nationalt Videncenter for Demens har undersøgt sammenhængen mellem alkoholforbrug og dødelighed blandt 320 personer med let Alzheimers. Hvis patienterne indtog to – tre genstande dagligt – hverken mere eller mindre -, så det ud til at have en gavnlig virkning på dødeligheden.

»Vi er forsigtige med at konkludere, men vi kan se, at dødeligheden nedsættes - dvs de syge dør lidt senere af deres sygdom, hvis de har et moderat alkohol-indtag. Til gengæld siger vores undersøgelse ikke noget om, hvordan patienternes livskvalitet har været undervejs,« forklarer Sine Berntsen, der er læge og førsteforfatter på undersøgelsen, til dr.dk.

Tidligere forskning har vist, at alkohol i moderate mændger ifølge dr.dk kan have en gavnlig effekt mod hjertekarsygdomme og nedsætte dødeligheden. Derfor var forskerne interesseret i at se, hvordan det virkede på demensramte.

Selvom de to – tre genstande overstiger myndighedernes anbefalinger for alkoholindtag om ugen – svy for kvinder og 21 for mænd – ser det ud til at have en god virkning.

»Det er vores opgave som forskere at forholde os til data og ikke til, om det er for mange genstande i forhold til myndighedernes anbefalinger. Men vi kan konkludere - set isoleret på vores data - at det i hvert fald ikke er påviseligt farligt at drikke de her to-tre genstande, hvis man har Alzheimers,« forklarer Frans Boch Waldorff, der er professor i almen praksis på Syddansk Universitet og har været med til at lave undersøgelse, til dr.dk.

Forskernes resultater er publiceret i det videnskabelige tidsskrift British Medical Journals (BMJ Open)

Læs også:

Ni stærke risikofaktorer for Alzheimers

Dansk forsker: Moderate mængder alkohol er stadig sundt

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

aml

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.