Mennesker er ansvarlige for pattedyrenes masseudryddelse
Kilde: 
04 juni 2014

KORT NYT FRA DANMARK:

Forskere fra Aarhus Universitet har lavet den første globale opgørelse over, hvor og hvornår de store pattedyr uddøde omkring den sidste istid.

Opgørelsen viser, at der er en meget stærk sammenhæng mellem pattedyrenes uddøen og menneskets udbredelse. Dyrene døde kort sagt efter menneskene dukkede op i deres nærområde. Det skriver au.dk.   

Forskere har i årevis diskuteret, hvad der forårsagede den massive uddøen af store pattedyr under og lige efter den sidste istid.

Diskussionen har bestået af to grupper, hvor den ene har peget på klimaforandringerne som den store synder, og den anden har ment, at det var menneskene, der udrydede dyrene.

Det nye studie fra Aarhus Universitet, giver de forskere, der peger på menneskene som pattedyrenes endeligt, vind i sejlene.  

”Vi finder konsekvent, at der er en meget stor uddøen i områder, hvor dyrelivet ingen kontakt havde haft med primitive menneskeracer, og som pludseligt mødte fuldt udviklede moderne mennesker (Homo sapiens). Generelt set forsvandt mindst 30% af de store dyrearter fra alle sådanne områder”, siger professor Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet.

Læs også:

Dinosaurernes uddøen gav plads til større pattedyr

Mennesket har aldrig levet i pagt med naturen

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

aa

 

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.