Mange kvinder i et fag betyder lavere løn
Kilde: 
20 juni 2011

Kvindefag er lavtlønsfag. Der er en klar og tydelig sammenhæng mellem
gennemsnitsløn og andelen af kvinder, viser ny rapport fra SFI. Og der er
tale om betydelige forskelle i lønninger, skriver SFI i en pressemeddelelse.

Det er velkendt viden, at kvinder får mindre i løn, også når der tages højde for fx
uddannelse og erhvervserfaring. I en ny undersøgelse fastslår SFI nu, at der er en
stærk sammenhæng mellem andelen af kvinder i et fag og aflønningen i faget. Jo
flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen.

Det har både betydning for lønnen, at lønmodtageren er en kvinde, og hun arbejder i et kvindefag. Men det  er værre at være ansat i et kvindefag end at være kvinde, for andelen af kvinder i et fag betyder mere for den ansattes løn end lønmodtageres køn.
I denne undersøgelse er det beregnet, at lønnen bliver reduceret med cirka 9 procent, hvis man er kvinde, mens lønnen gennemsnitligt bliver reduceret med cirka 14 procent, hvis man er ansat i et kvindefag.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.