Lungekræftscreening tiltrækker de ”forkerte” storrygere
13 april 2011

Forskerne med læge Mie Hestbech i spidsen undersøgte, om de storrygere, der gennem annoncer i en række gratisaviser havde meldt sig til screeningsprogrammet DLCST på Gentofte Sygehus, var repræsentative for danske storrygere i almindelighed.

For at undersøge om deltagerne i DLCST var repræsentative, sendte forskerne et
spørgeskema til 3999 tilfældigt udvalgte danskere i alderen 50 til 70 år. De, der udfyldte spørgeskemaet og viste sig at matche deltagerne i DLCST, fik derefter tilsendt det spørgeskema, DLCST anvendte.

Forskerne sammenlignede herefter de, der udfyldte spørgeskemaet, og deltagerne i DLCST i forhold til køn, alder, socialgruppe, civilstatus og bopæl. Undersøgelsen viste, at deltagerne i DLCST var bedre uddannede og mindre bekymrede for at få lungekræft end storrygere i alt, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

”Resultaterne kan bruges til diskutere, hvordan man skal finde deltagere til lungekræftscreening, hvis dette en dag indføres som tilbud til alle storrygere. Vores undersøgelse viser, at annoncering gennem dagspressen ikke er den rigtige måde. For er de, der melder sig, generelt højere uddannede og dermed sandsynligvis mere raske, er det de forkerte storrygere, man får fat i. Det betyder, at der skabes en social ulighed, og at man finder færre tilfælde af lungekræft end forventet. Dermed er der mulighed for, at man overser de storrygere med lungekræft, der er mest syge,” forklarer Mie Hestbech. 

Udover Mie Hestbech har speciallæge i almen medicin, forskningslektor John Brodersen og statistiker Volkert Siersma bidraget til undersøgelsen.

Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet Lung Cancer.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.