Lungekræftpatienter med diabetes lever længere
17 oktober 2011

Lungekræftpatienter med diabetes lever længere end patienter uden diabetes, viser nyt norsk studie.

Forskerne analyserede 1.677 lungekræfttilfælde og fandt, at 1, 2 og 3 års overlevelse hos patienter med og uden diabetes var henholdsvis 43 % versus 28 %, 19 % versus 11 % og 3 % versus 1 %.

Patienterne med diabetes udviste en lavere frekvens af stofskiftesygdomme, hvilket delvist kunne forklare den længere levetid, fordi størstedelen af patienter med lungecancer dør af stofskiftesygdomme og ikke af den primære tumor.

Forskernes primære interesse var ikke at forklare grunden til den forlængede levetid, men mener, at det kræver yderligere studier.

De pointerer, at diabetes ikke skal betragtes som en grund til at stoppe den almindelige kræftbehandling.

Studiet publiceres til november i Journal of Thoracic Oncology.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.