Landets skadestuer svigter ofre for partnervold
04 august 2011

Landets skadestuer kan kun sjældent yde den nødvendige omsorg, støtte og vejledning til at forebygge følger af parnervold. Det skyldes stort tidspres og manglende beredskab, viser en undersøgelse blandt sundhedspersonalet på et landsrepræsentativt udsnit af skadestuer i 2010. Undersøgelsen er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed.

På de fleste skadestuer kan personalet tale i enrum med patienterne. Men kun et fåtal skadestuer har nedskrevne retningslinjer om modtagelse og opfølgning på kvinder, der henvender sig med skader opstået ved vold i hjemmet. Færre end hver tiende sygeplejerske har modtaget efteruddannelse om voldsproblemer.

På langt sigt har vold en række samfundsmæssige konsekvenser. Volden går ud over børn, der vokser op i voldlige hjem. Og voldsramte kvinder oplever en øget sygelighed og nedsat arbejdsduelighed. Skønsmæssigt koster det samfundet mindst 100 mio. kroner årligt

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.