Kunstige stenrev skal skabe liv i de danske have
Kilde: 
07 juni 2012

Stenrev kaldes for havets regnskove, fordi de rummer en skat af dyr og planter.

Forskere har på et enkelt stenrev i Kattegat fundet 67 algearter og 19.000 dyr fordelt på 163 forskellige arter. Men en stor del af stenrevene i de danske farvande er fisket op og stenene brugt til byggeri. Det skriver dr.dk

Når revene forsvinder, dør en del af den biologiske mangfoldighed. Derfor foreslår Verdensnaturfonden, at Danmarks stenrev bliver genetableret.

»Flere kommuner er i gang på egen hånd, men vi synes, at miljøministeriet bør gå ind og bistå dem,« siger Mette Blæsbjerg, hav- og fiskerimedarbejder i Verdensnaturfonden.

Sønderborg kommune er en af dem, der allerede er gået i gang. 1500 tons sten ligger lige nu under Alssund-broen på Als-siden. Til august bliver stenene smidt i vandet i Sønderborg Bugt for at skabe et stenrev, der kan være grobund for nyt liv i havet.

Stenrev har også en anden positiv virkning på miljøet, de nedbringer kvælstofniveauet og reducerer dermed forekomsten af iltsvind. Derfor er landmændene i Sønderborg-området også aktive deltagere i stenrevs projektet og har leveret flere af de store sten.

Læs også: Pas på havbundens regnskov

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.