Krøllede atomer giver supernøjagtige atomure
Kilde: 
14 oktober 2011

Principperne for sammenfiltrede kvantetilstande (entanglement), der bl.a. benyttes til kvanteinformation og – transmission, kan også forbedre atomure og dermed give nøjagtigere tidsmålinger, skriver ing.dk.

En international forskergruppe med deltagelse af Jan Arlt fra Aarhus Universitet har gennemført et ’proof-of-principle’, der viser, at det er muligt at bryde de klassiske støjgrænser for atomure ved at benytte ’entaglement’, så atomerne får sammenfiltrede kvantetilstande.

Det betyder, at målinger af tid kan foretages med større nøjagtighed.

Hovedparten af forskergruppen er tilknyttet Leibniz Universität Hannover, hvor også Jan Arlt tidligere har arbejdet.

De beskriver i deres resultat i en artikel i Scienceexpress - online-udgaven af Science til hurtig publicering af vigtige forskningsresultater.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.