Klimarådet: Danmark står over for historisk omstilling
Kilde: 
26 november 2015

»En energirevolution« og »en omstilling af historiske dimensioner.«

Sådan betegner Klimarådet det arbejde, som ligger foran os, hvis Danmark skal indfri sine politiske mål om at blive et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser frem mod 2050.

I en ny rapport peger forskerne fra Klimarådet på en række problemer, som skal løses, hvis de klimapolitiske mål skal indfries.

»Hovedbudskabet i rapporten er, at den grønne omstilling skal bevæge  sig fra at gå på et ben til to. Vi skal forsætte med at øge produktionen af vedvarende energi, men samtidig også blive langt bedre til at udnytte vedvarende energi mere effektivt i alle dele af samfundet. Der halter vi i øjeblikket ganske alvorligt,« siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, som er professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Han påpeger, at en afgørende forhindring for den grønne omstilling er den nuværende indretning af afgifterne på energi.

»Hvis vi skal nå vores klimamål, skal vi i højere grad bruge elektricitet, som kommer fra solceller, vindmøller osv. frem for kul, olie og naturgas. Men det paradoksale og ulogiske ved vores nuværende energiafgiftssystem er, at det beskatter el hårdere end fossile brændstoffer,« fortæller Peter Birch Sørensen til Videnskab.dk.

Klimarådet betegner sig selv som et uafhængigt, rådgivende organ, og rådet blev nedsat i 2015. Rådets opgave er at rådgive politikerne om, hvordan Danmark kan leve op til målene i Klimaloven fra juni 2014, som siger, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi.

Ud over formanden Peter Birch Sørensen tæller medlemmerne af Klimarådet

  • Pia Frederiksen, sektionsleder og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet
  • Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet
  • Niels Buus Kristensen, institutdirektør for DTU Transport
  • Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og afdelingsleder ved DTU Management Engineering
  • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet.
  • Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker i Danmarks Statistik.

 
 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.