Jo ældre bilen er, des større er faren for personulykker
Kilde: 
18 april 2013

Forskere ved DTU Transport har undersøgt, i hvor høj grad bilens alder og sikkerhedsgrad har indflydelse på, om en person bliver kvæstet under en bilulykke.

Resultaterne af analysen viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem den skadesgrad, en fører pådrager sig i et uheld, og årgangen på det førte køretøj: Jo ældre køretøj, desto større sandsynlighed for alvorligere personskader. Tilsvarende falder sandsynligheden for, at det kun er bilen, der bliver beskadiget under en ulykke. 

Da forskerne f.eks. sammenlignede køretøjsårgang 2010 med årgang 2000, opdagede de, at risikoen for at blive dræbt i uheldet faldt med 37 %. Tilsvarende faldt sandsynligheden for alvorlig personskade med 23 %  og for let personskade med 13 % . Da disse reduktioner er beregnet for et givet antal uheld, sker reduktionerne på bekostning af tilsvarende flere materielskadeuheld.

Læs også på Videnskab.dk: 
Trafikos tager vejret fra danske småbørn

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.