Istiden har også formet landskabet på havbunden
Kilde: 
06 februar 2015

KORT NYT FRA UDLANDET:

Med lidt træning kan man nemt at se, hvordan istidens gletsjere har formet bakker og skuret dale i landskabet omkring os.

Men ny forskning viser, at de gamle iskapper også har efterladt sig spor på havbunden, tusindvis af meter under havets overflade, skriver Sciencemag.org.

Havbunden rundt omkring på kloden er præget af bjerge og bakker, som er blevet skabt, når magma bliver sendt ud af undersøiske vulkaner.

Den nye undersøgelse viser, at havbundens bjerge og bakker især har mulighed for at vokse op under istider. Under istider er mere vand nemlig samlet på landjorden, og dermed er havniveauet op mod 100 meter lavere end i varmere perioder, skriver Nature News.

Det lave havniveau under istiderne betyder, at der er mindre pres på havbunden fra havene ovenover.

Omvendt er der i varmere perioder højere pres fra vandstanden på skorpen under havbunden – og det ser ud til at hæmme transporten af magma fra skorpen og op til oceanryggene, fortæller forskeren Richard Katz til Nature News.

»Når isen smelter og havniveauet stiger, har det en effekt på vulkaner under havet,« siger geofysiker Richard Katz fra University of Oxford til LiveScience.

Påvirkningen af vulkanerne under havet, kan tilsyneladende også pårvirke klimaet, lyder det fra forskerne.

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science og samtidig er et lignende studie publiceret i Geophysical Research Letters.

Læs også:

Forskere opdager tusinder af bjerge på havbunden

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

lb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.