Inhabil? V-ordfører gav penge til eget forskningscenter
Kilde: 
06 november 2014

KORT NYT FRA DANSKE MEDIER:

I sidste uge fordelte en bred forligskreds i Folketinget 857 millioner kroner fra den såkaldte forskningsreserve.

Her blev der blandt andet tildelt 10 millioner kroner til Grundtvigcentret, som har til formål at popularisere, digitalisere og kommentere den berømte salmedigter og højskolemand N.F.S. Grundtvig.

Ventres forskningsordfører Esben Lunde Larsen deltog i forhandlingerne om uddeling af forskningspengene, men nu sås der ifølge forskeren.dk tvivl om V-ordførerens habilitet.

Esben Lunde Larsen er nemlig på orlov fra sin civile stilling som post doc ved Grundtvigscentret fremgår det af centrets personaleliste.

»Den konkrete sag er i et grænseområde. Inhabilitetsregler gælder kun beslutninger i den offentlige forvaltning, så er det en Folketingsbeslutning, gælder habilitetsreglerne ikke. Men hvis han har deltaget i forhandlinger om fordeling af midler i en (politisk) forligskreds, som en slags ’forvaltningsafgørelse’, som han har en personlig økonomisk interesse i, vil jeg mene, at han er omfattet af habilitetsreglerne,« siger forvaltningsretsekspert Sten Bønsing fra Aalborg Universitet til forskeren.dk.

Esben Lunde siger imidlertid til forskeren.dk, at han ikke mener, at han er inhabil i sagen.

»Bestemt ikke. Jeg har jo orlov fra Grundtvigcentret. Og fordelingsforslaget kom jo fra Uddannelsesministeren. I Venstres folketingsgruppe har vi drøftet habilitetsspørgsmålet, fordi journalister som dig kunne begynde at insinuere, og vi blev enige om, at jeg ikke er inhabil som ordfører,« udtaler han.

Ved fordelingen af forskningsreserven var den nye INNOVATIONSFONDEN topscorer med 455 mio, skriver forskeren.dk. Du kan se hele den politiske aftale her.

Læs også:

Folketinget kan blive en lukket akademisk klub

KU: Claus Meyer har ikke været inhabil

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

lb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.