Indånding af nanopartikler kan give DNA-skader
25 maj 2012

Nanopartikler har både en negativ effekt på mus, der indånder dem, og på deres afkom.

Det viser resultaterne fra et ph.d.-studie, der er gennemført ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og Roskilde Universitet, RUC.

Nanopartikler er mindre end 100 nanometer (100 milliardtedele af en meter) og er mere reaktive end større partikler af samme materialer.

Formålet med ph.d.-studiet var at undersøge, hvilken effekt to forskellige nanopartikler havde på afkom fra mus, der blev udsat for partiklerne via luftvejene, mens de var drægtige.

I studiet blev drægtige mus udsat for nanopartiklerne på to forskellige måder – de indåndede partiklerne eller fik dem deponeret i lungerne. Doserne svarede til grænseværdierne for stofferne i arbejdsmiljøet.

Studiet viste, at begge typer af nanopartikler påvirkede musene og deres afkom negativt. F.eks. fik både de drægtige mus og deres afkom DNA-skader.

Resultatet spiller sammen med tidligere undersøgelser, der har antydet, at der er en sammenhæng mellem antallet af partikler i luften og for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, og DNA-skader hos børn, hvis moderen har indåndet luftforureningspartikler under graviditeten.

Derudover tyder tidligere forskning på, at mennesker, der indånder nanopartikler fra luften, har forhøjet risiko for at udvikle lunge- og hjertesygdomme, lungekræft og allergi.

Læs også: Nanopartikler giver dna-skader

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.