Hemmeligt skibsvrag i Femern er en perle
Kilde: 
16 maj 2012

24 meter under havets overflade undersøger 15 marinarkæologer og dykkere for tiden vragdelene fra et træskib, der muligvis sank i 1644 i Femern Bælt. Frem til nu har ingen vidst noget om det.

»Undersøgelsen er en af de største marinarkæologiske undersøgelser, der er foretaget i Norden i mange år,« siger projektleder Jørgen Dencker, der er museumsinspektør og marinarkæolog ved Vikingeskibet i Roskilde, ifølge dr.dk.

Skibsvraget har ligget uforstyrret siden 2008. Dengang valgte man at holde fundet hemmeligt, men nu er der altså givet adgang til vraget for et hold marinarkæologer. Og det, de så, da de første gang dykkede ned, kom bag på dem.

»Vi var rystede over omfanget af skibstømmer og kanoner på kryds og tværs på havbunden. Næsten som et mikadospil. Nogle af kanonerne ligger ovenpå hinanden og må stamme fra kanondæk, der er faldet sammen,« fortæller Jørgen Dencker.

Desuden fandt de keramikkrukker, metalkar, skibstrosser og ammunition.

Skibsvrag er en perle

Før de løse dele er fjernet, kan skibets størrelse og tilstand ikke afklares, men allerede nu tror arkæologerne, at mindst et helt skibsdæk er bevaret.

»På de fleste vrag i danske farvande er det kun bunden, der er bevaret. Vraget i Femern Bælt er virkelig en perle, en guldgrube. De følsomme og forskelligartede genstande må bjærges, så mest muligt kan sikres for fremtiden,« siger Dencker.

Læs også: Dybeste stenalderboplads fundet ved Lolland

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.